A Leviták könyvének illusztrációja a Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti című kiadványból

image
qualifiedcontent

A metszet a Szentírás könyveit, emblematikus jeleneteit illusztráló, először 1748-ban, Augsburgban kiadott Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti (avagy Biblische Geschichten des Alten und Neuen Testaments) című kötetből származik. A száz, gazdagon illusztrált, kb. 315x210 mm-es fóliót tartalmazó kiadvány "Klauber Biblia" néven vált ismertté, mivel a kötet kiadója, illetve a rézmetszetek készítői az augsburgi Klauber-fivérek: Joseph Sebastian Klauber (1700–1768) és Johann Baptist Klauber (1712–1787?) voltak. Kérdéses azonban, hogy a Klauber testvérek voltak-e a metszetek inventorai, illetve rajzolói, ugyanis műhelymunkájukra jellemző volt, hogy más művészek tervei nyomán készítették el, majd adták ki metszeteik zömét. A "Klauber Biblia" esetében az Ó- és Újszövetséget bevezető allegorikus képeknél Johann Adam Stockmann (?1700-1783) neve szerepel, mint rajzoló. Valószínűsíthető, hogy a többi lap esetében is Stockmann volt az inventor és a rajzoló, a Klauber fivérek pedig a kivitelezők. Ez a metszetlap az "18." sorszámot viseli és a Leviták könyvének egyes jeleneteit ábrázolja. Bal felső sarokban "Liber Leviti." felirat. A középső képmező keretén levő kisebb képek mellett jelzetek, melyek feloldása a képmező fölött, illetve alatt olvasható. A középső jelenet Áron és Áron fiainak áldozatát ábrázolja, alján két jelzet olvasható: "C.10.", "C.9.v.7.24.". (Lev 9,7: "Mózes azután Áronhoz fordult: „Lépj az oltárhoz és mutasd be a bűnért való áldozatot meg az égőáldozatot, s így engesztelj magadért és házadért. Utána mutasd be a nép áldozatát és végezd el érte az engesztelés szertartását, ahogy az Úr megparancsolta."; Lev 9,24: "Láng csapott elő az Úrtól, s megemésztette az oltáron az égőáldozatot és a hájat. Ennek láttára a nép örömrivalgásban tört ki, s mindnyájan arcra borultak."; Lev 10,1-2: Áron fiai, Nadab és Abihu vették füstölőjüket. Tüzet tettek bele és rá tömjént, s az Úr előtt szabálytalan tűzáldozatot mutattak be, amely nem volt előírva számukra. Az Úr színe elől láng csapott ki, és megégette őket, meg is haltak az Úr előtt."). A képmező fölött felirat: "C.1. De armento, de ovibus sive de capris, - de turturibus, aut pullis columbae - holocaustum est, suavissimi odoris domino.". A képmező alatt felirat: "C.9.7. Moyses ad Aaron: - offer holocaustum pro te et pro populo. - 24. et egressus ignis a domino devoravit. C.10. Nadab et Abiu posuerunt - incensu, - offerentes ignem atienum, quod eis praeceptum non erat- egressusque ignis devoravit eos. v. 9. vinum et omne quod mebriare potest non bibetis - quando intratis in tabernaculum. C.11.2. haec sunt animalia quae comedere debetis. 13. haec vitanda sunt. C.12. mulier - si pepere- rit-, cum expletidies purificationis, - deferet agnu, et pullum columbae - sacerdoti-, qui offeret, et orabit pro ea. C.13.44. maculatus lepra, et separatus ad arbitrium sacerdotis - extra castra. C.26. si mandata mea custodi- eritis-, terra gignet germen suum-, et absque pavore habitabitis in terra vestra.". Bal alsó sarokban a császári privilégium jelzete: "C.P.S.C.M.". Jobb alsó sarokban a készítők jelzete: "Klauber Cath. Sc. Et exc. A. V.".

Copperplate engraving from an engraving collection of the Brothers Klauber, which consists of a hundred engravings. It depicts the scenes of the Book of Leviticus and has the number 18.

Title(s), language
language hungarian
language latin
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Johann Adam Stockmann (?1700-1783), Johann Baptist Klauber (1712–1787?), Joseph Sebastian Klauber (1700–1768)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 1748
Attributes
medium paper
extent 31,6 x 20,6 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.073.15.P