A Felsőzempléni Ev. Ref. Egyházmegye 1895. évi augusztus hó 29-én Zemplénben tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve.

text
qualifiedcontent

The official records of the Reformed Church Diocese of Northern Zemplen.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject helytörténet
subject református
subject egyháztörténet
subject Zemplén
subject Felsőzempléni Református Egyházmegye
Creators, contributors
creator Gyarmathy Soma
publisher Felsőzempléni Református Egyházmegye
Time and places
place of publishing Sátoraljaújhely
spatial reference Zemplén
spatial reference Zemplén vármegye
date 1895-08-29
temporal reference 1895
Attributes
medium paper
extent 56 p.
extent p. 1-51.
format PDF
Legal information
rightsholder Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei