Falra akasztható, polion díszítésű reliquiarium pergamenre festett szentképekkel

image

Falra akasztható fa keretben polion díszítésű reliquiarium, ereklyék és pergamenre festett szentképek gazdag együttese látható, amely apácamunkaként készült. Alul középen a lehatott fejű Mária kegyképének pergamenre festett, nagyobb méretű másolata látható. Mellette aranyozott polion díszítésű medalionokban kisebb méretű, pergamenre festett képek jelennek meg. Balra fönt Szent Szív-ábrázolás, alatta Idősebb Szent Jakab apostol zarándokként ábrázolt mellképe látható. Jobb oldalon fent a felöltöztetett salzburgi Kis Jézus (Loretokindl) kegyszobor másolata látható, alatta pedig Szent Tamás apostol mellképe jelenik meg, kezében lándzsával. Szűz Mária ábrázolása fölött a Szent Kereszt apró ereklyéje látható, amely körül aranyozott polion díszítésű, ovális medalionokban szentek pergamenre festett képei jelennek meg. A Szent Kereszt ereklye fölött Szent József látható, karján a gyermek Jézussal, balra a keresztjét tartó Szent András apostol derékképe jelenik, jobbra pedig valószínűleg Szent Péter apostol látható, aki idős, ősz hajú, ősz szakállú, kopaszodó férfiként ábrázoltak, aki fejét lehajtva, kezeit összekulcsolva bűnbánón imádkozik, mögötte könyv, előtte pedig talán kulcs látható. A pergamenre festett, aranyozott polion keretezésű szentképek körül szentek apró vászonpárnácskákba varrt ereklyéi jelennek meg.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject ereklyetartó
subject apácamunka
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 18. század
Attributes
extent 22,1 x 17,6 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.133.1.P