Az országos jog és a particuláris jogok közti viszony hazai jogrendszerünkben

text

Értekezések a társadalmi tudományok köréből ; 4. köt. 5. sz.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject jogtörténet
subject feudális jog
subject jogrendszer
subject jogi partikularizmus
subject jogösszehasonlítás
subject Európa
Table of contents
Az országos jog és a particularis jogok közti viszony hazai jogrendszerünkben
Tanulmány az összehasonlító jogtudomány szempontjából
A. Az összehasonlító jogtudomány
I. A római jog
II. Európai államok és nemzetek
B. Magyarország particuláris jogok
I. Dalmatia, Horvátország, Bosznia vagyis R ama, Szerbia, Galiczia, Lodomeria, Cumani a és Bolgár országnak particuláris jogai
II. Szlavóniának és Erdélynek particuláris joga
III.Magyarországnak particuláris jogai
1. az erdélyi székelyek;
2. az erdélyi szászok;
3. a vármegyék;
4. a szabad királyi városok;
5. a szabadalmazott kerületek;
6. azon közönségek és községek, melyek az említetteken kívül az 1870:42 és 1871:18 tczikkek értelmében még köztörvényhatósági jogosítványnyal bírnak; 7. azon községek és testületek, melyek különben még, a jogparticulárismus szempontjából érdekesek
C. Magyarország
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Wenzel Gusztáv
publisher Magyar Tudományos Akadémia
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
spatial reference Osztrák-Magyar Monarchia
spatial reference Magyar Királyság
location of physical object Budapest
date 1876-01-01
temporal reference 1876
Attributes
medium paper
extent 100 p.
extent 23 cm.
format PDF
Legal information
rightsholder Országgyűlési Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országgyűlési Könyvtár