Tornyai János: Nagy "Juss" leírókartonja

text

Az 55.408 leltári számú, Tornyai János: Nagy "Juss" című műalkotása. Örökségen veszekedő paraszt család. Balra az előtérben ősz hajú, magába roskadt öreg paraszt nő, előtte jobbra nyitott kelengyeláda, melyből zöld kendő lóg ki. A ládába lábujjhegyen álló kisgyerek kandikál bele. A szoba közepén fehérrel lerakott asztal mellett jobbra energikus parasztasszony sárga támlájú széken ül, s asztalt veri, másik kezével zöld selyemkendőt húz. Vele szemben, az asztal túlsó oldalán fekete kendős és fekete ruhás előrehajló parasztasszony, mellette széttárt karú kiáltó parasztasszony. Jobbra oldalt, a fal mellett báránybőrsapkás sógor ül. A háttérben kemence. Bal szélen ágyhoz forduló síró asszony, szoknyájába kapaszkodó gyerekkel. Jobbra elöl sárga kosár. Fent kifeszített kötélről lecsüngő piros rongy. J.j.l. Tornyai.

Subject, content, audience
subject képzőművészeti alkotás leírókartonja
Time and places
date 1900-01-01
Attributes
medium paper
Legal information
rightsholder Tornyai János Múzeum
access rights research permit needed
Source and data identifiers
registration number 55.408