Katolikus plébánia

image

Katolikus plébánia. Barokk 1769–1782 A város főterének közepén szabadon álló, egyhajós templom, D-i homlokzata elé enyhén kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, homlokzatain hegedűablakokkal. A szentélyhez Ny felől emeletes, nyeregtetős sekrestye-oratórium csatlakozik, Ny-i homlokzatának törtvonalú oromzata tetején Szent György-szoborral. A D-i homlokzaton a torony két oldalán, félköríves fülkékben Szent Péter és Mózes szobrai, a törtvonalú féloromzatok szélein egy-egy puttó figura. A torony tengelyében pilaszteres, timpanonos keretezésű kapu. A hajóban és a szentélyben cseh süveg-, a sekrestyében teknőboltozat. A hajó D-i végében cseh süveg boltozatos orgonakarzat. A hajó K-i falában a Perczel család másodlagosan elhelyezett sírkövei, 19. század. Falképek és kifestés: 1896 (Graits Endre). Berendezés: jellemzően 18. század vége; az egyik mellékoltárképen szignó: Schentz d. b. 1808; másik mellékoltárkép: 1868 (Kegyes József). Építtette: Winkler Mihály plé- bános. Alapkövének letétele 1769-ben. Felszentelte Esterházy Pál pécsi püspök 1782-ben. A 19. században többször megújítva és átalakítva. Felújítva: 1956, 1963, 1965, 1976–1977, 1989. Korábbi belső festés feltárása a diadalíven, a kifestés restaurálása: 2005-től.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject egyházi épület
Time and places
spatial reference Bonyhád
temporal reference 1910-1930-as évek
Attributes
medium paper
extent 9 x 13,9 cm
colour image black and white
format jpeg
Legal information
rightsholder Völgységi Múzeum
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Schnetz Jánosné
registration number F.98.1847.