A trianoni békeszerződés

text

Az I. világháborút lezáró 1920-as trianoni békeszerződés értelmében Magyarország elveszítette területének 67 és lakosságának 58 százalékát. Ha a Magyar Királyságon belül területi és politikai autonómiát élvező Horvátországot is beszámítjuk, akkor a területi veszteség 71 százalékra szökik, a népességé pedig 63 százalékra. Az elcsatolt területeken élő több mint 10 millió ember közül 3,2 millió volt magyar. Ezek mintegy fele közvetlenül az új határok túloldalán élt. A hatalmas veszteségek, a nemzetiségi elv tökéletlen alkalmazása és a kisebbségi sorba került magyarság helyzete miatt a trianoni békeszerződés a magyar történelmi tudat egyik legneuralgikusabb pontjává vált. A napjainkban is tapasztalható érzékenységek mellett erre utalnak a döntés okaival és körülményeivel foglalkozó, nagyszámban burjánzó tévhitek és legendák is. Az először 2001-ben megjelent kis könyvecske mostanáig két kiadást ért meg. A mostani, harmadik magyar kiadás tartalmilag annyiban különbözik a korábbiaktól, hogy egy dokumentumokat tartalmazó Függelékkel egészült ki.

Ignác Romsics' book on the Treaty of Trianon.

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject békeszerződés
subject Trianon
subject külpolitika
subject magyar történelem
subject nemzetközi politika
subject Európa
audience researchers
Creators, contributors
creator Romsics Ignác
publisher Osiris
Time and places
place of publishing Budapest
created 2005-01-01
temporal reference 20. sz.
Attributes
medium paper
extent 218 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Romsics Ignác
access rights rights reserved - paid access
Source and data identifiers
identifier ISBN 963 389 696 7