A Franczia lyrai költészet fejlődése

text

"Ez értekezés, melynek megírását alúlírottnak tette feladatává a Kisfaludy-Társaság megtisztelő bizalma, tulajdonképpen a XIX. Századbeli franczia lyrának főbb jelenségei felől kívánja tájékoztatni a magyar olvasót." (Haraszti Gyula, 1900)

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject parnassusi költők; formaművészet; francia líra; tájékoztatások; népköltészet; költészeti fejlődések; népdalok; folkloristák; főkorszakok; romanista tudósok; politikai költők; összehasonlítások; gúnyversek; fejlődéstörténet; líra; trubadúr költészet; keresztény társadalom; költészeti irányok; trouvére líra; trubadúr líra; pásztorköltészetek; lovagköltészetek; vándorénekesek; jellemvonások; elbeszélő költemények; fablieau (epikus mű); versek; vers összehasonlítások; érzelmes népdalok; francia fajszellemek; német keringők; francia írók; sanzon; lied (német romantikus műdal); rokokó-világ; francia népdalok; költői pályafutás; romantikus költészet; filozófus költők; verselemzések; műköltészet; helyzetdalok; francia irodalom; szerelmi szonettek; reneszánsz költészet; retorika; világirodalom; leíró művészet; epiko-líra; francia elégiák; római színköltészet; lírai irányzatok; groteszk költészet; burleszk (bohózat); hősköltészet; précieux szellem; szemléletváltás; elismerések; keresztény eposz; spiritualizmus; politika; liberalizmus; iskolák; költészet; természetrajzi költészet; jellemzések; színköltészet; elégiák; hősköltemények; politikai röpiratok; vallási költészet; munkasikerek; regényirodalom; ódák; tanköltemények; l'art pour l'art elv (művészet a művészetért); Napoleon kultusz; filozófiai költemények;
subject A Franczia lyrai költészet fejlődése; Prudhomme, Sully (1839-1907) (francia költő); Coppée Ferenc (1842) (francia költő); Gautier, Théophile (1811-1872) (francia romantikus költő); Heredia, José Maria de (1842-1905) (francia költő); Béranger, Pierre-Jean de (1780-1857) (francia lírikus); Baudelaire, Charles (1821-1867) (francia költő); Musset, Alfred de (1810-1857) (francia költő); Rutebeuf (1245-1285) (francia költő); Villon, Francois (1431-1463) (költő); Chateaubriand, Francois-René de (1768-1848) (francia író, politikus); Vigny, Alfred de (1797-1863) (farncia romantikus költő, író); Marot, Clément (1496-1544) (költő); Chénier, André (1762-1794) (francia költő); Ronsard, Pierre de (1524-1585) (francia költő); Lisle, Leconte de (1818-1894) (francia költő); Lamartine, Alphonse de (1790-1869) (költő); Hugo, Victor (1802-1885) (francia író, költő); Montaigne, Michel de (1533-1592) (francia esszéíró); Malherbe, Francois de (1555-1628) (francia költő); Rousseau Ker. János (1670-1741) (francia költő); Kisfaludy-Társaság (1836-1952) (Budapest); Jelenkori Parnassus (időszaki vállalat);
Creators, contributors
creator Haraszti Gyula (1858-1921) (irodalomtörténész, műfordító)
publisher Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda (Budapest)
Time and places
place of publishing Budapest (Magyarország)
location of physical object Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
date 1900-01-01
temporal reference 1831.; 1856.; 1837.; 1822.; 1819; 1835.; 1845.; 1836,; 1866.; 1869.; 1876.; 1900
Attributes
medium paper
extent 204 oldal; 17x10,5 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Ismeretlen Jogtulajdonos
Source and data identifiers
source ÓMI Városi Könyvtár