Miskolci Jogászélet

1936. XII. évfolyam 9-10. szám

text
qualifiedcontent
Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject jog- és államtudományi közlöny
Table of contents
Miskolci Jogászélet
1936. évfolyam
9-10. szám
Haendel Vilmos dr.: Összehasonlító szemelvények az osztrák és a magyar polgári perjog köréből (Befejező közlemény) 127.; Putnoki Béla dr.: A részvénytársaság igazgatósági tagjainak felelőssége 135.; Könyvszemle: Pertilla Aladár: Magyarország népesedési viszonyai 1920-tól 1932-ig. Ismerteti: Schneller Károly dr. 150.; Burgdörfer: Bevölkerunsentwicklung im dritten Reich. Ismerteti: Schneller Károly dr. 152.; Jogakadémia: A tiszai ág. hitv. ev. egyházterület miskolci jogakadémiájának tanterve az 1936-37. tanév II. Felében 155.; Beiratkozások a tiszai ág. hitv. ev. egyházterület miskolci jogakadémiáján az 1936-37. tanév II. Felére 157.; Hirek 157.;
open table of contents
Creators, contributors
creator Dr. Schneller Károly
publisher Ludvig István könyvnyomdája
Time and places
place of publishing Miskolc
created 1936-01-01
temporal reference 1936
Attributes
medium paper
extent 40 p.
format PDF
Legal information
rightsholder II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár