Szent Biblia

Újszövetségi Szentírás

text

Újszövetségi Szentírás

Title(s), language
is part of Bors-Honty művészeti könyvtár
language hungarian
language latin
Subject, content, audience
subject Szent Biblia
subject Újszövetségi Szentírás
subject könyv
Table of contents
1. Bevezetés
2. Jézus Krisztus evangéliuma Szent Máté szerint
3. Jézus Krisztus evangéliuma Szent Márk szerint
4. Jézus Krisztus evangéliuma Szent Lukács szerint
5. Jézus Krisztus evangéliuma Szent János szerint
6. Az Apostolok Cselekedetei
7. Az apostolok levelei
8. Szent Pál apostol levelei
9. Szent Pál apostol levele a Rómaiakhoz
10. Szent Pál apostol első levele a Korintusiakhoz
11. Szent Pál apostol második levele a Korintusiakhoz
12. Szent Pál apostol levele a Galatákhoz
13. Szent Pál apostol levele az Efezusiakhoz
14. Szent Pál apostol levele a Filippiekhez
15. Szent Pál apostol levele a Kolosszeiekhez
16. Szent Pál apostol első levele a Tesszalonikaiakhoz
17. Szent Pál apostol második levele a Tesszalonikaiakhoz
18. Szent Pál apostol első levele Timóteushoz
19. Szent Pál apostol második levele Timóteushoz
20. Szent Pál apostol levele Titushoz
21. Szent Pál apostol levele Filemonhoz
22. Szent Pál apostol levele a Zsidókhoz
23. Szent Jakab apostol katholikus levele
24. Szent Péter apostol első levele
25. Szent Péter apostol második levele
26. Szent János apostol első levele
27. Szent János apostol második levele
28. Szent János apostol harmadik levele
29. Szent Judás apostol levele
30. Szent János apostol Jelenéseinek könyve
open table of contents
Creators, contributors
publisher Palladis R. T.
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Budapest
location of physical object Kaposvár
Attributes
medium paper
extent 319 p
format jpeg
Legal information
rightsholder Együd Árpád Kulturális Központ
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source http://egyud.kaposvar.hu/
registration number BHMK.0088