Assziszi Szent Ferenc világi rendje

Magyar Barát Budapest, 1948. október

text
qualifiedcontent
Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Szent Ferenc
subject Ferences rend
subject római katolikus
subject kereszténység
Table of contents
Ange M. Hiral: A z utolsó pillanat. - Dr. Horváth Sándor OP, egyetemi tanár: A Világ Királynője. - Szabó Kapisztrán: Testvérek, halljátok? - P. dr. Fenyvessy Jeromos OP.: Fra Angelico Madonna-képei. - P. dr. Katona Jusztinián OFM: Havas Boldogasszony. — i — : A magyar ádvent. - Newman János Henrik bíboros: Szűz Mária életének titkai. - P. Dám Ince OFM: Szeráfi Lángok. Katolikus hívek imakönyve. - Terciárius nap Máriabesnyőn. - Rendi hírek. — Üj könyvek. — Üzenünk
open table of contents
Creators, contributors
publisher Ferencesek
contributor Dám Ince dr. (OFM) (1909-1967) felelős kiadó
Time and places
place of publishing Vác
location of physical object Budapest
date 1948-10-01
Attributes
medium paper
extent 36 oldal
format PDF
Legal information
rightsholder Magyar Ferences Könyvtár
access rights free download
Source and data identifiers
source Magyar Ferences Könyvtár, Folyóirattár