A népvándorláskor művészete Magyarországon

text

A népvándorlás népeinek művészetéről ad összefoglaló képet László Gyula régészprofesszor legújabb könyve. Gondolatgazdag tanulmánya három nagy fejezetre oszlik. „A földművelők és állattenyésztők” című fejezet a germán és a steppei népek életformáját, művészetének kialakulását mutatja be. „A mesterségek dicsérete” a népvándorláskor művészeti technikáiról szól. A „Mitológia” című fejezetben pedig a bemutatott leletek esztétikai értékelése mellett a tárgyak kozmikus jelentősége is feltárul az olvasó előtt. Az eurázsiai népek közös szellemi alapjait elemző tanulmányt több mint 80 rajz, csaknem 200 fekete-fehér fénykép és 16 színes kép illusztrálja.

Title(s), language
is part of Bors-Honty művészeti könyvtár
language hungarian
Subject, content, audience
subject A népvándorláskor művészete Magyarországon
subject László Gyula
subject könyv
Table of contents
1. BEVEZETÉS
2. FÖLDMŰVELŐK ÉS ÁLLATTENYÉSZTŐK
3. ELŐZMÉNYEK
4. Életformák és elméletek
5. Az állatstílus előzményei a Kárpát-medencében
6. A GERMÁN NÉPEK
7. Szemelvények a korai germán idők emlékeiből
8. A két szilágysomlyói kincs
9. A bakodpusztai fejedelemasszony sírja
10. A II. germán állatstílus virágkora
11. A Karoling- és a normann művészet emlékei
12. A HUNOK
13. AZ AVARKOR
14. A korai avarkor művészeti hagyatéka
15. A belső-ázsiai réteg
16. Az iráni réteg
17. A bizánci réteg
18. Germán vonások a korai avarkorban
19. A kései avar (magyar?) művészet
20. A SZLÁVOK MŰVÉSZETÉRŐL
21. ÁRPÁD MAGYARJAINAK MŰVÉSZETE
22. A MESTERSÉGEK DICSÉRETE
23. AZ ÖTVÖSSÉG
24. A poncolás
25. Domborítás, préselés
26. Forrasztás
27. Granuláció
28. Filigrán
29. Niello
30. Ezüstberakás
31. Kő- és üvegberakás
32. A zománc
33. A BRONZÖNTÉS
34. A KOVÁCSMESTERSÉG
35. A CSONTFARAGÁS
36. NÉHÁNY SZÓ A KERÁMIÁRÓL
37. AZ ÜVEGRŐL
38. MITOLÓGIA
39. A KÉT VADÁSZTESTVÉR
40. AZ ÉGIG ÉRŐ FA (AZ ÉLET FÁJA)
41. A KOZMIKUS PÁRVIADAL
42. AZ ŐSI ANYAISTENNŐ
43. A "NAP FIA"
44. BEFEJEZÉS
45. LEGFONTOSABB LELŐHELYEK
46. FÜGGELÉK
47. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
48. IRODALOM
49. A SZÖVEG KÖZTI RAJZOK JEGYZÉKE
50. A FÉNYKÉPEK JEGYZÉKE
51. A SZÍNES KÉPEK JEGYZÉKE
open table of contents
Creators, contributors
publisher Corvina
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Budapest
location of physical object Kaposvár
date 1974-01-01
temporal reference 1974
Attributes
medium paper
extent 296 p
format jpeg
Legal information
rightsholder Együd Árpád Kulturális Központ
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source http://egyud.kaposvar.hu/
registration number BHMK.0119