Keszthelyi Hirlap 1892.07.24.

Helyi és megyei érdekű vegyestartalmu hetilap

text
qualifiedcontent

Helyi és Megyei (Keszthely és Zala megye) érdekű vegyes tartalmú hetilap.

Weekly newspaper of Keszthely city and Zala Co. (Hungary) with mixed content.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Széchenyi István
subject Háczky Kálmán, közigazgatási bizottsági tag
subject Lányi Kálmán, zalaegerszegi m. kir. államépítészeti hivatal főnöke
subject Eperjessy Sándor
subject Reischl Vencel
subject Haudek Ágoston, zalaapáti kormányzó
subject Galba Károly, ny. tanár
subject Vaszary Kolos
subject Fehér Ipoly, főapát
subject Klamarik János, miniszteri tanácsos
subject Perlaky Elek, országos képviselő, kir. tanácsos, országos gazdasági tanács tagja
subject Németh Rafael, lelkész
subject Dörfler György, soproni kereskedelmi-és iparkamara elnöke
subject Vaszary Kolos
subject Beck Julián
subject Király Elek, plébános
subject Kuntz Adolf, Dr., prépost
subject Dunst Ferenc, Dr., apát
subject Lénárd Ernő, városi ügyész
subject Mácz Ferenc, plébános
subject Boncz József, segédlelkész
subject Porkoláb József, piarista növendék pap
subject Mayer Ignác
subject Véghelyi Dezső, alispán
subject Csáky Albin, gróf
subject Szabó Imre, országgyűlési képviselő
subject Matkovics Tivadar
subject Baum Izidor János, főállatorvos
subject Festetics Tassilo
subject Svastics Géza, Dr., nagykanizsai törvényszéki jegyző
Creators, contributors
creator Mérei Ignácz
publisher Mérei Ignácz könyvkereskedése
Time and places
spatial reference Keszthely
location of physical object Keszthely
Attributes
medium paper
format PDF
Legal information
rightsholder Lejárt védelmi idejű mű
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Fejér György Városi Könyvtár, helyismereti állomány