Nagy Gyárak és Iskoláik a kezdetektől 1945-ig

text

" Magyarország nagyobb településeinek életét igyekeztem bemutatni, egy adott időszakban (1945), hogy bizonyos következtetések feltárására adjon lehetőséget, hiszen az iskolák sok tanulságot és örömet nyújtottak az akkori társadalomnak is. … A szakirodalomra támaszkodva jelentős mértékben dolgoztam fel a helytörténeti kutatásokat, elsősorban levéltári forrásokat, korabeli képeket, újságokat, interjúkat. ... Először az Ózd vasgyár és iskolája szerepel a könyvben, majd a magyar társulati iskolák bemutatása olvasható." (Mészáros Ilona)

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Osztrák-Magyar Kiegyezés (1867); Rombauer Tivadar (1803-1855) (kohómérnök); Hanuszik Antal (iskolaigazgató); Vilimszky Béla (vezető tanító); Czangár Lajos (iskolaigazgató); Eötvös Lóránd (1848-1919) (fizikus, miniszter); Sturman család; Gömöri Vasművelő Egyesület (GVE) (1845-1852) (Ózd); Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSzDP) (1890-1939) (Magyarország); Borsodndasd-lemezgyári társulati elemi népiskola (1864-?); (Borsodnádasd); Farkaslyuk-bányatelepi Jószerencsét Cserkészcsapat (Farkaslyuk) (1925-?); Diósgyőri Jószerencse Dalkör (1893-) (Diósgyőr); Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. (1881-1946) (Salgótarján); Ózdi Vasgyár (1845-1950) (Ózd); Ózdi Kohászati Üzemek (1950-1992) (Ózd); ÓKÜ (1950-1992) (Ózd); Rimamurányvölgyi Vasmű Egyesület (RVE) (1852-1881) (Ózd); Zrínyi Miklós Úttörőcsapat (Ózd); Vasgyári Gondnokság Diósgyőr (1868-1870) (Diósgyőr); Salgótarjáni Acélgyár (1947-1968) (Salgótarján); Salgótarjáni Vasfinomító társulat (1868-1881) (Salgótarján); Társulati Iparostanonc Farkaslyuk (1889-1926) (Ózd); Rimai Coalitio (1810-1852) (Vizesrét); Magyar Kommunista Párt (MKP) (1944-1948) (Magyarország); Murányi Unió (1808-1852) (Nagyrőce); Rokkant Mozgó (filmszínház); Népkönyvtár (1884-1902) (Ózd); Ózdi Gyermeksegélyező Nőegylet (Ózd); Ózdi Olvasó Egyleti Dalárda (1897-?) (Ózd);
subject munkásegyletek; szakmai folyóiratok; üzemi újságok; alapítótagok; állami intézményrendszerek; állami iskolák; államközi szerződések; államosítások; anyagi helyzet; anyagi támogatások; árva gyermekek; bankárok; bányaismeretek; bányaművelés; bányatársaságok; bányatelepek; béren kívüli juttatások; bérlevonások; bérpótlékok; birtokrendezés; cégalapítások; helytörténeti kutatások; cserkészcsapatok; cserkészmozgalom; demokratizmus; egyesületi alapszabályok; egyházak; elemi iskolák; életpályák; élettörténetek; elismerések; évkönyvek; fasiszta korszak; felszabadulás; tisztviselői lakások; mester lakóházak; népoktatás; könyvtárosok; színjátszó csoportok; beszédfejlődés; választmányi gyűlések; zenekultúra; zenekari fellépések; dalárda tagok; vallásoktatás; konkordátum (szerződés); önkényuralmi rendszer; erkölcsi nevelés; népoktatási reform; gazdasági fejlődés; gyakorlati oktatások; gyáralapítások; gyári alkalmazottak; gyári iskolák; gyári zenekarok; gyártörténet; háborús események; hatosztályos képzés; hitoktatók; ifjúsági egyesületek; ifjúsági mozgalmak; ingyenes oktatás; intézmény összevonások; ipari irányú előkészítő iskolák; iparos iskolák; iparostanoncképzések; iskola bemutatások; iskolaalapítások; gyártástechnológiák; minőségfejlesztések; Ózd-Bánréve vasútvonal; modernizálás; munkaerőigény; felekezeti iskolák; belpolitikai helyzet; munkásegyletek; munkásmozgalmak; szakmunkásképzés; uszodák; első világháború (1914-1918); iskolabezárások; iskolaépítések; iskolafejlesztések; iskolai rendtartások (szabályzat); dualizmus korszak; közoktatás; népoktatási törvény; filmszínházak; segélyek; ismeretterjesztő előadások; orvosok; mérnökök; főtisztviselők; iskolatörténet; katonai kórházak; katonai megszállások; munkásnők; kereskedőtanonc-iskolák; kézimunkák; kincstári iskolák; költségvetések; köztulajdonok; kulturális egyesületek; kultúrpolitikusok; külföldi munkások; lakásépítések; leventeegyesületek; második világháború (1939-1945); miniszteri utasítások (oktatás); munkaerő-utánpótlás; munkás követelések; munkásarisztokrácia; munkásérdekek; munkáskolóniák; munkáslakások; munkásosztály; munkavállalások; német nyelvtanulás; német vállalatok; népiskolai törvények; nőegyletek; nyári táborok; nyelvtanulás; nyolcévfolyamú általános iskolák; oktatásfejlesztés; oktatási színvonal; postdami szerződések; részvény eladások; revizionizmus nevelés; szakirányú oktatás; székesegyházi uradalom; szénbányák; szociálpolitika; tandíjmentesség; tankönyvellátás; tankötelezettség; tanulmányutak; tanügyi kongresszusok; társadalmi fejlődés; társadalmi követelmények; településtörténet; tulajdonos váltások; tulajdonrészek; vasárnapi iskolák; vasgyári munkások; világgazdasági válság; visszaemlékezések; vöröskeresztes munkák; direktóriumok; szakmai tanfolyamok; román terroristák; információs adatbázisok;
Table of contents
Ajánlás
Bevezetés
A Vasgyári Iskolák Alapításának előzményei
Az Ózdi Vasgyári Iskola
Közoktatás a Dualizmus Időszakában (1867-1918)
Iskolák kialakulásának folyamata
A gyári iskola fejlődése a kiegyezés utáni időszakban
Nagy gyárak és Iskoláik
Befejezés
Mellékletek
open table of contents
Creators, contributors
creator Mészáros Ilona, dr. (főiskolai tanár);
publisher Nyomda: Matyo Print Kft. (Mezőkövesd)
Time and places
place of publishing Mezőkövesd (Borsod-Abaúj-Zemplén);
spatial reference Borsodnádasd (Borsod-Abaúj-Zemplén); Ausztria (Európa); Farkaslyuk (Borsod-Abaúj-Zemplén); Csehország (Európa); Rudabánya (Borsod-Abaúj-Zemplén); Rimaszombat (Szlovákia); Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén); Németország (Európa); Várhosszúrét (Szlovákia);
location of physical object Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén);
date 2014-01-01
temporal reference augusztus 16. 1687-1945; 1944. december 20.; 1946; 1947.; 2014
Attributes
medium paper
extent 165 oldal; 14x21cm
format PDF
Legal information
rightsholder Ismeretlen (Kutatás alatt)
Source and data identifiers
source ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény