Nagy képes világtörténet 4. kötet (A Középkor, A Népvándorlás, Az Iszlám)

text

"A történelem anyagát meg nem másíthatjuk, át nem alakíthatjuk. De itt nem csak az jő számba, hogy nemzetünk részvétét a világeseményekben tüzetesebben tárgyaljuk, mint az eddig történni szokott." (Marczali Henrik)

Large Illustrated World History Volume 4 (Middle Ages, Age of Migration, the Islam).

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject Korán (iszlám könyv); Mohamed próféta (570-632); Omajjád kalifátus (iszlám dinasztia); I.Justinianus (Flavius Petrus Subbatius) (483-565) (bizánci császár); Baján kagán (6.sz.-602) (avar uralkodó); Nagy Károly (742-814) (frank király, római császár); Stilicho, Flavius (i. sz. 359- i.sz. 408) (római hadvezér, politikus); Bonifatius Wynfrith (Szent Bonifác) (672-754) (hittérítő); Theoderich (i.sz. 454- i.sz. 526) (osztrogot király); Martell Károly (686-741) (frank uralkodó); Attila (Hun király) (406-453); Álmos vezér (? – 895 k.); Árpád (magyar nagyfejedelem) (845-907);
subject bronzkorszak; kőkorszak; fejlődéstörténet; szerszámkészítés; növénytermesztés; kereskedelem; régészeti leletek; művészetek; cölöpépítkezések; háztartási eszközök; fegyverek; öltözködés; vasművesség; pénzeszközök; népvándorlás; népcsoportok; kelták; avarok; arabok; bizánciak; burgundok; frankok; longobárdok; trákok; dákok; bolgárok; csehek; horvátok; lengyelek; morvák; oroszok; szerbek; hunok; gótok; szászok; szlávok; magyarok; görögök; perzsák; germánok; angolok; területfoglalások; társadalmi berendezkedések; földművelés; állattenyésztés; hadjáratok; bognármesterség; nyelvtörténet; vallás; tudományok; életmódok; bányászat; fémművesség; uralkodók; rómaiak; határvonalak; városalapítás; hadiflották; letelepedés; trónviszályok; trónváltások; polgárháborúk; ostromok; váltságdíjak; törvényhozás; provinciák (római tartományok); adózás; kereszténység; egyházi vezetők; földrajzi elhelyezkedés; vallásüldözések; vallási intézkedések; császárok; hadvezérek; hittérítés; pápaság; történeti áttekintés; szerzetesrendek; államapparátus; közigazgatás; egyházi zenék; költészet; történetírás; krónikák; könyvírás; írásos emlékek; festészet; templomépítések; ítélkezések; ötvösművészet; béketárgyalások; étkezési szokások; elhalálozások; temetések; államalapítás; műveltség; államformák; törzsszövetségek; mondák; honfoglalás (896); iszlám (vallás); kalifa (iszlám vallási vezető); zsidók; spanyolok; szekták; reformok; építészet;
Creators, contributors
creator Borovszky Samu; Goldhizer Ignác
publisher Franklin Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda (Budapest); Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság (Budapest)
contributor Marczali Henrik (szerkesztő); Fogarassy Albert; Geréb József; Gyomlay Gyula; Mika Sándor
Time and places
place of publishing Budapest (Magyarország)
spatial reference Etelköz (ősmagyar terület, Ázsia); Levédia (ősmagyar terület, Ázsia); Hun Birodalom (5-7. század); Frank Birodalom (428-843) (Európa); Egyiptom (Észak-Afrika); Pannónia (római provincia); Római Birodalom (Imperium Romanum) (i. e. 753-i. u. 476); Bizánc (új Róma, Konstantinápoly) (Európa-Ázsia) (212-1453); Dacia (római provincia);
location of physical object Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
date 1904-01-01
temporal reference 1894-1904
Attributes
medium paper
extent 834 oldal; 14,50 x 23 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Ismeretlen (Kutatás alatt)
Source and data identifiers
source ÓMI Városi Könyvtár Helytörténeti Gyüjtemény