Az Ózdi Kohászati Üzemek Története

text

A könyv bemutatja az érdeklődők számára az ózdi gyár történetét a kezdetektől; beszél az üzemi dolgozókról, ismerteti a vasipar megteremtőit és termékeit. A könyv olvasmánya lehet a kohászat története után érdeklődő idősebb, fiatalabb nemzedéknek és forrásanyag az ipartörténetet kutatók számára. E monográfia történelmileg olyan időszakot ölel fel, amikor minőségileg két különböző társadalmi forradalom zajlik le hazánkban és rendezi át a termelési viszonyokat. Közben két ellenforradalom is megzavarja a fejlődés folyamatát, gyárunk és telepünk mai arculatának kialakulását.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Ózdi Vasas (hetilap); Népszava (napilap); Ózdi Nemzeti Újság (hetilap); Pethes András (pártbizottság titkára, ÓKÜ vezérigazgató); Borbély Lajos (1843-1923) (olvasó egyleti műszaki vezérigazgató); Manks Miklós (Nemzeti Bizottság elnöke); Sturman Márton (1757-1844) (birtokos, vasgyáros); Sturman család; Rombauer Tivadar (1803-1855) (kohómérnök); Bíró Pál, dr. (1881-1946) (vezérigazgató, képviselő); Andrássy Manó, gróf (1821-1891) (birtokos, vasgyáros); Volny József (1819-1878) (Ózdi Vasmű igazgatója); Ózdi Néplap (folyóirat); JAG; József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (1945-) (Ózd); Városi Stadion (1958-) (Ózd); Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár (ÓMI Városi Könyvtár) (Ózd); Ózdi Olvasó Egyleti Dalárda (Ózd); Rimamurányvölgyi Vasmű Egyesület (RVE) (1852-1881) (Ózd); Ózdi Olvasó Egylet (1884-?) (Ózd); Ózdi Gyári Tiszti Kaszinó (1884-) (Ózd); Acélmű (Ózd); Martinacélmű (ÓKÜ) (Ózd); Borsodi Ércelőkészítő Mű (BÉM) (1968-1991) (Sajókeresztúr); Durvahengermű (Ózd); Oxigéngyár (Ózd); Rákóczi Termelőszövetkezet; Ózdi Vasgyár (1845-1950) (Ózd); Ózdi Kohászati Üzemek (ÓKÜ) (1950-1992) (Ózd); Weiss Manfréd Acél- és Fémművek (1897-1949) (Budapest); Ózdi Gyermeksegélyező Nőegylet (Ózd); Magyar Tanácsköztársaság (1919. március 21-augusztus 1.) (Magyarország); Finomhengermű (Ózd); Nagyolvasztómű (Ózd); MÁVAG Kohászati Üzemek Miskolc Diósgyőr-Vasgyár (1952-1953) (Diósgyőr);
subject Sztahanov mozgalom; März kemence; vezetői értekezletek; acélművek; ipartelepek; lakótelepek; statisztikai adatok; bevándorlás; szénbányák; egyházak; munkaerőigény; profiltevékenységek; ipari fejlődés; részvényesek; iparosítás; vasgyártás; rekonstrukciók; gazdasági válság; munkáslevelezések; értékpapírok; nyersvas; ipari kiállítások; termelésnövekedés; üzemzavarok; bérezések; részvények; pecsétnyomók; adományok; leányvállalatok; létszámnövekedés; szakmunkások; munkakörök; ipartörténetek; hagyományteremtés; helytörténeti kutatások; tájleírások; földrajzi adottságok; régészeti leletek; adóügyi iratok; történelmi visszatekintések; élettörténetek; fejlesztések; hengerművek; munkaerő toborzás; szénellátás; hengersorok; martinkemencék; munkástanácsok; sztrájkok; műszaki intézkedések; létszámleépítések; szénfeltárások; gazdasági helyzet; elektrokemencék; politikai élet; újságterjesztés; politikai fejlődés; munkásosztály; választójogok; közművelődés; kulturális élet; élelmezés; hitelek; vállalkozói panaszok; közellátás; épületavatások; balesetvédelem; balesetbiztosítások; táppénzjogosultság; gyógykezelések; szociálpolitika; munkarendek; árkartell; társadalmi-gazdasági viszonyok; iparpolitika; munkaerőhiány; korszerűsítések; műszaki leírások; beruházások; tervteljesítések; szakrajzok; siemens-martin kemencék (SM kemencék); centralizálás; nyersvas-érceljárás; készárutermelések; acélgyártás; vasútvonalak; ipari vállalatok; látképek; vállalati célkitűzések; térképek; mozgalmak; magyar katonaság; hadifogság; életszínvonal; kohászati dolgozók; hadigazdálkodás; anyagköltségek; szénbányászat; társadalmi fejlődés; nyereség növekedés; hadsereg szervezések; szocializmus; műkedvelők; háborús körülmények; népesség nyilvántartás; munkáslétszám; pénzügyi-gazdasági rendszerek; üzem-helyreállítások; nyersanyaghiány; stabilizáció; nyersvastermelés; gépi termelések; nagyolvasztók; életkörülmények; munkaalapú társadalom; munkásszállók; bányászlakások; kórházak; rendelőintézetek; üzemi étkeztetés; munkavállalók; órabérek; tervgazdálkodás; gyermeküdültetés; munkafegyelem; társadalmi-politikai átalakulás; munkaversenyek; munkajavaslatok; termelési tervek; faszénhiány; munkamódszerek; beruházási tervek; termelői munka; termelőberendezések; bérkategóriák; nyereségek; termelői árrendszer; értékesítési problémák; ötéves tervek; évértékelések; piaci igények; export; martinüzemek; decentralizáció; gyárfejlődés; szervezeti változások; beruházási programok; fejlesztési tervek; működési gondok; termeléscsökkenés; tűzállóanyaggyárak; elegytérgépesítések; termelési problémák; blokksorok; durvalemezsorok; project leállítások; automatizálás; energiaellátás; földgáztüzelés; energiafogyasztás; tüzeléstechnikai eljárások; beruházók; gazdaságirányítás; gazdasági reformok; járműjavító üzemek; anyagvizsgálatok; anyagvizsgáló gépek; műszaki gazdasági mutatók; termelési feltételek; minőségjavítás; karbantartás; üzemfenntartás; szocialista export; átlagbérek; iskolai végzettségek; munkaidő- és bérszabályozás; betanított munkások; autóbusz közlekedés; demokratikus diktatúra; gazdasági fejlődés; nemzeti bizottságok (1944-1949); várossá nyilvánítások; forint (magyar pénznem); infláció (pénzromlás); kormányzati intézkedések; cigányság; közművesítés; iskolák; államosítások; főiskolai képzések; rúd-dróthengerművek; acélöntés; technikai felszereltség; energiagazdálkodás; környezetvédelem; kohóprofilok; jövőképek; vállalati felszámolások;
Table of contents
Előszó
A település a Vasmű előtt
A Vasmű alapítása és működésének első évtizedei
A nagy fellendülés, az óriásvállalattá növekedés útja
Az Ózdi Vasgyár az ellenforradalmi korszakban
A szocialista átalakulás évtizedei
open table of contents
Creators, contributors
creator Berend Tibor Iván (1930-) (történész, tanár) (szerkesztő)
publisher Kossuth nyomda (Budapest)
contributor Pethes András (pártbizottság titkára, ÓKÜ vezérigazgató); Peja Győző, dr. (1907-1983) (geográfus, iskolaigazgató); Sárközi Zoltán (író); Dobosy László (1911-1995) (helytörténeti kutató, iskolaigazgató, múzeumvezető); Sárközi Zoltán (író); Jenei Károly (író); Koroknai Ákos, dr. (1913-1983) (író); Lehoczky Alfréd, dr (1926-) (történész, szociológus); Sárközi Zoltán (író); Réti R. László (1908-1992) (író); Benyó Tibor, dr. (főmérnök, kohómérnök); Sárközi Zoltán (író); Tóth Pál (1942-1997) (szociológus, politikus); Dömötör Ákos (író)
Time and places
place of publishing Budapest (Magyarország)
spatial reference Csehszlovákia (1918-1938, 1945-1992) (Európa); Sajóvárkony (Ózd); Székesfehérvár (Fejér); Pozsony (Szlovákia); Sajógömör (Szlovákia); Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén); Ózd és környéke;
location of physical object Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
date 1980-01-01
temporal reference 1980
Attributes
medium paper
extent 552 oldal; 16,5x23,5 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Ismeretlen (Kutatás alatt)
Source and data identifiers
source ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény