A Magyar Korona országainak hitelintézetei 1894-ben

Magyar statisztikai közlemények. Ú. F. 16.

text
qualifiedcontent
Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject bankstatisztika
subject hitelintézet
subject pénzintézet
Table of contents
I. Általános jelentés 1. A hitelintézetek statisztikája 2. Az 1894. év eredményei, összehasonlítva a korábbi évek adataival II. Táblás kimutatások I. Bankok (földhitelintézetekkel) 1. Teher-állapot 1894. deczember 31-én 2. Vagyon-állapot 1894. deczember 31-én 3. Váltóleszámítolás 1894. év folyamán 4. Jelzálogos kölcsönök 5. Előlegek 1894. év folyamán 6. Kölcsönök kötelezvényekre kezességek mellett 1894-ben 7. Törvényhatósági, községi és közhasznú művekre adott kölcsönök 1894-ben 8. Külföldi váltók 9. Záloglevelek és községi kötvények forgalma 10. Takarékbetétek 11. Betétek folyószámlára, péztárjegyekre és chéque-számlákra 1894-ben 12. Az intézetek tulajdonát képező értékpapírok 13. Jövedelmek és költségek az 1894. év folyama alatt 14. Tiszta nyereség 1894-ben 15. Kamatviszonyok II. Takarékpénztárak 1. Teherállapot 1894. deczember 31-én 2. Vagyon-állapot 1894. deczember 31-én 3. Váltóleszámítolás az 1894. év folyamán 4. Jelzálogos kölcsönök 5. Előlegek az 1894. év folyamán 6. Kölcsönök kötvényekre kezesség mellett 1894-ben 7. Záloglevelek és községi kötvények forgalma 1894-ben 8. Törvényhatósági, községi és közhasznú művekre adott kölcsönök 1894-ben 9. Takarékbetétek 10. Betétek folyószámlára, péztárjegyekre és chéque-számlákra 1894-ben 11. Az intézetek tulajdonát képező értékpapírok 12. Jövedelmek és költségek az 1894. év folyama alatt 13. Tiszta nyereség 1894-ben 14. Kamatviszonyok III. Szövetkezetek 1. Általános adatok 2. Mérleg-számla 3. Váltóleszámítolás 1894. év folyamán 4. Jelzálogos kölcsönök 5. Előlegek 1894. év folyama alatt 6. Kölcsönök kötelezvényekre kezességek mellett 7. Takarékbetétek 8. Az intézetek tulajdonát képező értékpapírok 9. Jövedelmek és költségek 10. Kamatviszonyok IV. A hitelintézetek mérlegszámlái A) Bankok (földhitelintézetekkel) B) Takarékpénztárak C) Szövetkezetek
open table of contents
Creators, contributors
creator Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal
publisher Athenaeum
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
location of physical object Budapest
date 1897-01-01
temporal reference 1894
Attributes
medium paper
extent 77, 287 p.
Legal information
rightsholder Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
access rights rights reserved - paid access
Source and data identifiers
source Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
identifier ST-064494
registration number I 001 B 0001/16