Népi vallásosság a Palócföldön

text

A balassagyarmati Palóc Múzeum 1995 tavaszán nagysikerű kiállítással lepte meg a szaktudományt és a nagyközönséget. A kiállításhoz kapcsolódó kiadvány hozzájárul a "Palócok" négy kötetes monográfiában nem szereplő népi vallásosság fejezet pótlásához, és egyben nagy értékű, tematikus múzeumi tárgyi anyagot is dokumentál.

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject Páduai Szent Antal (1195-1231) (teológus, egyháztanító); Palóc Múzeum (Balassagyarmat); Borsod-Miskolczi Múzeum (1899-1953) (Miskolc); Herman Ottó Múzeum (1953-) (Miskolc);
subject etnográfia (néprajz); vallási néprajz; néprajzi kiállítások; tárgyi kultúra; egyházi vallásosság; palócok; paraszti kultúra; népi vallásosság; néphit; népi hiedelmek; misztika; mágia; szakralizáció; természetkultusz; kereszténység; szinkretizmus; vallási népszokások; szentelés (áldás); templombúcsú; kegyhelyek; búcsújárás; vallási ünnepek; ünnepi rítusok; mágikus cselekmények; népi gyógyászat; szentember (istenes ember); ereklyekultusz; Mária-kultusz; szentkultusz; patrocíniumok; védőszentek; szakrális építmények; templomok; kápolnák; szakrális tárgyak; kegyszobrok; szakrális népművészet; ferencesek (szerzetesrend); terciáriusok (Ferences Világi Rend v. Harmadik Rend); licenciátus; jezsuiták (szerzetesrend);
Table of contents
Ajánlás
Bevezetés
A palóc népi vallásosság főbb jellemzői
A templom világa
A mindennapok vallásossága
A ház világa
Gazdaság és munka
Az emberi élet
Befejezés
Summary ( The sacred and the Profane)
Jegyzetek
A kiállított tárgyak katalógusa
Irodalom
Tartalom
open table of contents
Creators, contributors
creator Lengyel Ágnes (néprajzkutató, főmuzeológus); Limbacher Gábor (1958-) (múzeumigazgató, néprajzkutató, szociológus)
publisher Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága (Balassagyarmat)
contributor Selmeczi Kovács Attila (1942-) (etnográfus, tudományos kutató) (ajánlás); Szacsvay Éva (1945-) (etnográfus, főmuzeológus) (ajánlás)
Time and places
place of publishing Balassagyarmat (Nógrád);
spatial reference Palócföld (tájegység); Mátraverebély-Szentkút (Nógrád); Karancs (Nógrád); Szanda (Nógrád); Hasznos (Nógrád);
location of physical object Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
date 1997-01-01
temporal reference 18-20. század; 1997
Attributes
medium paper
extent 267 oldal; 13,7x20 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Ismeretlen (Kutatás alatt)
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény