A borsodi szénbányászat története 2.kötet - 1900-1914

text

A kötet a borsodi szénbányászat kialakulásával foglalkozik a századfordulóig. Ezen túlmenően bemutatja a bányamunkásság kialakulását a borsodi szénmedencében, felvázolja életét, munkakörülményeit és tevékenységét. A munka történelmi dokumentumokra, igen széleskörű adatgyűjtő munkára épülve hitelesen mutatja be mindezt.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Bánffy Dezső (1843-1911) (politikus); Széll Kálmán (1843-1915) (jogász, politikus); Tisza István, gróf (1861-1918) (politikus); Fejérváry Géza (1833-1914) (katona,politikus); Wekerle Sándor (1848-1921) (politikus); Szende Lajos (1866-1914) (MÁK igazgató); Kisházy Kálmán (bányatulajdonos); Brát János (bányatulajdonos, téglagyár tulajdonos); Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSzDP) (1890-1939) (Magyarország); Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) (1892-1992) (Budapest); Központi Statisztikai Hivatal (Budapest) (KSH) (1867-től); Somsályi Olvasóegylet (Somsály); Magyar Általános Kőszénbány Rt. (1891-?); Acélgyár Diósgyőr (1880-1931) (Diósgyőr); Diósgyőri Vas- és Acélgyár (1931-1949) (Diósgyőr); Magyar Államvasutak (MÁV) (1868-) (Magyarország); Magyar Általános Kőszénbány Rt. (1891-?); Magyar Királyi Bányakapitányság (Miskolc); Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. (1881-1946) (Ózd); Borsodi Szénbányák Vállalat (Miskolc); Egercsehi Bányaüzem (Egercsehi); Borsodi Bányatársulat (1880-1927) (Rudabánya); Szent István Kőszénbánya Társulat (1861-1867) (Salgótarján); Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. (1868-1948) (Salgótarján); Magyar Általános Kőszénbány Rt. (1891-?);
subject Lenini tanítások; szénipar; szénbányák; borsodi iparvidék; kőszénjog (szénbányászati jog); szénterületek; bányaművelés; munkásarisztokrácia; munkásosztály elnyomása; munkásmozgalmak; bérmozgalmak; sztrájkok; tüntetések; osztályharcok; szocialista eszmék; keresztényszocializmus; bányász szakszervezetek; bányászértekezletek; bányászok; belpolitikai válság; forradalmi helyzetek; hatalmi harcok; kapitalisták; kizsákmányolás; monopolkapitalizmus; munkaidő- és bérszabályozás; munkás követelések; munkásegyletek; munkáspolitika; szakszervezetek; társadalmi ellentétek; területi munkamegosztás; uralkodó osztályok; munkásmegoszlás; munkáslétszám; munkaerőhiány; műszakbérek; bányamunkások; szociális intézmények; bányatelepek; társládai bizottságok; ipari munkások; halálos balesetek; baleseti statisztikák; veszélyességi tényezők; szénmedencék; hetibérek; lakásviszonyok; bányászkolóniák; egészségügyi viszonyok; kultúregyletek; egészségügyi viszonyok; bányászértekezletek; munkástársadalmi élet; bányászlakások; bányásznépesség; bányásztelepülések; életszínvonal; munkakörülmények; munkateljesítmények; társadalmi különbségek; társládai alapszabályok; társpénztárak; teljesítménybérek; termelésfokozás; tőkések; gazdasági válság; vízmentesítés; piaci igények; gépesítés; vasúti szállítások; lejtős bányaaknák; szénminőség; szénosztályozók; bányatörténet; aknamélyítések; robbantások; acélgyártás; állami felvásárlás; állami szénakciók; bányaaknák; bányabiztosság; bányafejlesztések; bányagépek; bányatörvények; bányavállalatok; függőleges bányaakna; ipari fejlődés; ipari szállítások; ipari termelés; iparvasutak; kohók; konkurenciaharcok; nyersanyagkitermelés; kőszénhiány; külszíni fejtés; martinkemencék; monopóliumok; munkabérek; nyersanyaggazdálkodás; nyersanyaghiány; réselőgépek (bányagépek); sodronypályák; szállítópályák; szanálás (szakkifejezés); szénfeltárások; szénigény; szénmosómű; szénszállítás; talajvizsgálatok; technikai fejlődés; teljesítménynövelés; termelési visszaesések; vas- és acélgyárak; vasútépítés; nehézipar; gazdasági élet; ipari fellendülés; kartelltevékenységek; gazdasági válság; gazdasági visszaesések; szénfogyasztás; nyersanyagigény; iparterületek; széntermelés; vasútvonal építések; termelési adatok; szénkartellek; sajtótudósítások; tőkés iparvállalatok; kartellegyezmények; magyar ipar; monopolszervezetek; állami tulajdonok;
Creators, contributors
creator Lehoczky Alfréd, dr (1926-) (történész, szociológus);
publisher Borsodi és Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt Igazgatósága; Szakszervezeti Trösztbizottság (Miskolc)
Time and places
place of publishing Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén)
spatial reference Borsod-Abaúj-Zemplén (1950-) (Magyarország); Egercsehi (Heves); Salgótarján (Nógrád); Esztergom (Komárom-Esztergom);
location of physical object Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
date 1967-01-01
temporal reference 1905-1913; 1967;
Attributes
medium paper
extent 197 oldal; 16,8 x 24 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Ismeretlen (Kutatás alatt)
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyüjtemény