A Bencés templom belseje

image

"A főoltár Alapítója Acsády Ádám veszprémi püspök volt, erre a főoltárkép keretének záródásán látható címer utal. A főoltár elkészítése 1743-44 között történt. A kép Szent Ignác apoteózisát ábrázolja, melyet Troger 1743-ban Bécsben festett. Az építmény anyaga vörös mészkő, alkotója a győri Götzelmayer János volt. Többszörösen tagolt főpárkánya felett baldachin függ, amely bécsi mesterek munkája. Középen, sugárkoszorús medalionban Szent Pálra utaló idézet olvasható. Balra, kívül Szent Péter alakja látható attribútumaival, belül pedig Szent József. Jobbra, a belső oldalon Nepomuki Szent János szobra áll, kívül Szent Pál apostol alakja foglal helyet. Az életnagyságot meghaladó fából készült, aranyozott figurák alkotója a bécsi Johann Joseph Rössler, aki a pozsonyi Georg Raphael Donner tanítványa volt. Mesterének hatását jól mutatja a főoltár-tabernákulum két adoráló angyalának megfogalmazása. Legfelül az Agnus Dei sugárkoszorú övezte szoboralakja látható."

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Fotó
usertag Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr, fotó, Loyolai Szent Ignác bencés templom belseje
Time and places
spatial reference Győr
location of physical object Győr
Attributes
medium paper
extent 14,5 x 19,5 cm
colour image black and white
format jpeg
Legal information
rightsholder Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
registration number XJM.F.5384