Tűzrendészeti Közlöny, 1938

A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség Hivatalos Lapja

text
qualifiedcontent

Az Országos Tűzoltó-Szövetség Hivatalos Értesítője az 1938. évre

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject tűzoltóság
subject katasztrófavédelem
subject periodika
subject szaklap
Table of contents
Az 1938. évfolyam tartalom jegyzéke
a) Vezércikkek
Új esztendő küszöbén (Lukács Zoltán dr)-1
Periculum in mora! (1938) (Marinovich Imre dr) -3.
A tűzoltóságok fejlődésének akadályai (vitéz Roncsik Jenő dr-13.
Tanárok, tanítók szerepe a tűzoltóságoknál (Lukács Zoltán dr)-25.
Az egyenruházati szabályzat (Lukács Zoltán dr )-37.
Derekassy István dr (Lukács Zoltán dr) -49.
A pesti árvíz (1838) (Lukács Zdltán dr) -61.
A jubileum alkalmából (Szilágyi Lajos dr) -73.
Óvári Ferenc dr (Lukáce Zoltán dr) -76.
Az önkéntes tűzoltótestületek alapszabályai (Lukács Zoltán dr)-129.
Hirling Gyula (Lukács Zoltán dr ) -146
Tűzoltóüdülő (Lukács Zoltán dr) -161.
A hévizi tűzoltóüdülő (Erdély Ernő dr) -177.
Szent István király emléke (Lukács Zoltán dr) -193.
A magyar Felvidék (Lukács Zoltán dr) -204.
Felvidéki felszabadult véreinkhez (Erdély Ernő dr)-225.
Rákóczi városában (Lukács Z. dr)-237.
b) Jegyzőkönyvek a M. O. T. Sz. ülésekről:
Budapesten. 1937 december 20 .elnökségi ülés-33.
Budapesten. 1938 január 22. elnökségi ülés -56.
Budapesten. 1938 február 25. elnökségi ülés-124.
Budapesten. 1938 április 5. elnökségi ülés-139.
Budapesten. 1938 május 3.elnökségi ülés-156.
Budapesten. 1938 május 17. elnökségi ülés-172.
Budapesten. 1938 június 7.elnökségi ülés-173.
Budapesten. 1938 július 5.elnökségi ülés -187.
Esztergomban.1938 szeptember 8. elnökségi ülés-216.
c) Törvények - Rendeletek:
A m, kir, belügyminiszter 180.475-1937. B. M. számú rendelete az önkéntes tűzoltótestületek alapszabályainak módosítására megállapított határidő újabb meghosszabbítása tárgyában-15.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 8287-1937. elnöki számú rendelete a tűzrendészeti hatóságoknak és tűzoltóságnak tanügyi hatóságok ós tanszemélyzet részéről való támogatása tárgyában – 32
A m.kir. belügyminiszter 109.565-1938. B. M. számú rendelete a Tűzrendészeti Közlöny című szaklap ajánlása tárgyában-32.
A m. .kir. honvédelmi miniszter 82-1938. O. L. P. rendelete a faszerkezetek égését megnehezítő (Iáng mentesítő) anyagok vizsgálati előírásai tárgyában – 44
A m. kir, belügyminiszter 115.200-1938. B. M. sz. rendelete a tűzrendészet újabb szabályozásáról szóló rendeletek módosítása és kiegészítése tárgyában-153
A m, kir, belügyminiszter 110.388-1938. B. M. sz. rendelete az önkéntes, tűzoltótestület alapszabályainak mintájának tárgyában-155
A m. kir. belügyminiszter 119.322-1938. B. M. sz. rendelete a keskeny mozgófényképek nyilvános bemutatására engedélyezett mozgófénykép üzemekre vonatkozó tűzrendészeti rendelkezések tárgyában – 184
A m. kir. belügyminiszter 118.511-1938. V. B. M. sz.rendelete a kerületi és törvényhatósági tűzoltótanfolyamok tartása tárgyában.-203
A m. kir. belügyminiszter 118.180-1938. V. B. NL sz. rendelete
Magyar Országos Tűzoltótisztképző Tanfolyam és Járási Tűzrendészeti Felügyelői Tanfolyam tartása tárgyában -204
A m. kír. belügyminiszter 121.931-1938. V. B. M. sz. rendelete
a kerületi és törvényhatósági tűzoltótanfolyamok keretében tartott légoltalmi kiképzés tárgyában -220
d) Tűzoltói és tűzrendészeti oktató cikkek:
Tűzoltónap Makón (Dévényi Endre dr)- 6
Vízhiány - örök sirám. (Rehák Tamás) – 7
A tömlőkészítés története (Dévényi Endre dr)-16.
Milyen kihatással volt ,a tűzrendészeti törvény megjelenése a szegedi tűzoltóságra (Horváth István) -28.
.J Milyen kihatással volt a tűzrendészeti törvény megjelenésének híre a községek tűzrendészetének fejlődésére (vitéz Roncsik Jenő dr) -39.
A tűzoltó- és a leventeegyesület kapcsolata (Vizslovszky László)-41.
Séta a kolozsvári tűzoltólaktanya körül (Dévényi Endre dr)-55.
Határidők a tűzrendészeti kódexben (Magnin Elek)-63.
A korszerű hivatásos tűzoltóság újabb fejlődési irányai (vitéz Kiss Lajos dr)-77.
Az ásványolaj rendeletről (Papp Ferenc) -87.
Debrecen város tűzoltóságának kétévszázados múltja és kétévtizedes jelene ( Rehák Tamás)-105.
Milyen balesetek veszélyeztetik a tűzoltókat gyakorlatoknál, tüzeknél ( Alapfy István) -111.
Tűzoltás és baleset (SugárLászló dr) -119.
A tömlők kímélése (Erdély Ernő dr) -131.
A megelőző tűrendészet eszközeinek fejlődése (Sz. Németh Gyula)-133.
A Budapesti Nemzetközi Vásár tűzrendészete (Baranyai Jenő)-152.
A tűzoltóság tekintélyének fokozása (Benkő Dezső) -170.
A debreceni református kollégium diáktűzoltói (vitéz Roncsik Jenő dr) -211
Emlékezés a tűzbiztosítás és tűzoltás régi napjaira (Sikor Gizella)-215.
A hatvani tűzoltóság (sz. Németh Gyula)-228.
ej Tűzoltótechnikai cikkek és ismertetések :
A korszerű tűzoltószertár (vitéz Sándor József) -17.
Egységes motorfecskendő és a korszerű fejlődés újabb irányai ( Rehák Tamás)-51.
. A tűzoltószerek motorizálása felé vezet az út (Jarmatzky Jenő)-97.
A MÁVAG tűzoltó szer újdonságai (Antalffy István) -117.
Mi befolyásolja a fa égését (Forster Rezső)-167.
Még egyszer az egységes kismotorfecskendőről (Rehák Tamás)-183.
Elektromos tüzek oltásánál kővetendő irányelvek (Dévényi Endre dr)-200.
f) Tűzesetek és egyéb veszedelmek:
A világ legborzalmasabb tűzkatasztrófája- Moszkva égése 1812.ben (Trócsányi Zoltán)-84.
Római tüzek (Szekula Jenő)-95.
Debrecen tűzkatasztrófája 1797-ben (Trócsányi Zoltán dr)-162.
A marseillei tűzvész (Lukács Zoltán. dr ) -231.
g) Egyéb kozlemények:
A bakter éneke (Dévényi Endre dr) -2.
Juhász István tűzoltó temetése (Preszly Béla)-4.
Útmutatás a tüzoltók baleset elleni biztosítására-9.
A tűzoltóparancsnok továbbképzése: parancsnoki értekezlet járásonként (Koritsánszky Dezső)-20.
A tűz szerepe őseink életében (Vizslovszky László )-27.
Ég a város, ég a ház (Trócsányi Zoltán)-38.
A tűzoltóparancsnok továbbképzése: parancsnoki értekezlet járásoként (Jávorffy Sándor)-40.
A taktikai megoldások bírálata -66.
Földolajkutatásokról, különös tekintettel Magyarországon (Szalay Lajos dr)-68.
Ünnepelünk (Vizslovszky László)-74.
A "Tűzrendészeti Közlöny" 60 éves (Marinovich Imre dr)-75.
Tűzfény, égi visszfény, északi fény (Aujeszky László dr)-91.
A nemzetközi tűzoltószövetség (Erdély Ernő dr)-101.
Régi idők humora, régi tüzek fényében (Mados Györqy)-103.
Ha a tűz összefog a vízzel az emberek ellen ... (Kun Andor dr)-116.
A régi jó világból (Breznay Imre) -121.
Tűzvédelem és tűzbiztosítás (Bánde Győrgy dr)-123.
Taktikai feladat -138
Magyar tűzoltó szövetség alakul az elszakított Felvidéken (Lukács Zoltán dr)-182.
Tűzoltó ünnepség Tolcsván (Erdély Ernő dr) -194.
Alföldünk artézi kutjai (Bendefy László dr) -202
Esztergom tűzoltónapja (László István) -209.
Jubileumi ünnepség és szerkocsiavatás Rákosligeten (Lukács Zoltán dr)-226.
Valami a piromániáról (Breznay Imre) -227.
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Olty Antal, felelős kiadó, Dr. Lukács Zoltán, felelős szerkesztő
publisher Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség
contributor Alapfy István
Aujevszky László dr
Baranyai Jenö
Bendeffy László dr
Benkö Dezső
Breznay Imre
Bánde Győrgy dr
Dévényi Endre dr
Erdély Ernő dr
Forster Rezső
Horváth István
Jarmatzky Jenő
Jávorffy Sándor
Koritsánszky Dezsö
Kun Andor dr
Lukács Zoltán dr
Mados Győrgy
Magnin Elek
Marinovich Imre dr
Papp Ferenc
Preszly Béla
Rehák Tamás
Sikor Gizella
Sugár László dr
Sz.Németh Gyula
Szalay Lajos dr
Szilágyi Lajos dr
Trócsányi Zoltán dr
vitéz Kiss Lajos dr
vitéz Roncsik János
vitéz Sándor József
Vizslovszky László
Vizslovszky László
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Pest
spatial reference Hévíz
spatial reference Felvídék
spatial reference Budapest
spatial reference Esztergom
spatial reference Makó
spatial reference Kolozsvár
spatial reference Debrecen
spatial reference Hatvan
spatial reference Moszkva
spatial reference Roma
spatial reference Marseille
spatial reference Magyarország
spatial reference Tolcsva
spatial reference Alfőld
spatial reference Rákoslíget
spatial reference Szeged
location of physical object Budapest
created 1938-01-01
temporal reference XX. század első fele
temporal reference 1938
Attributes
medium paper
extent 262 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
registration number 3439