Rhédei Ferenc epitáfiuma

image

Rhédei Ferenc epitáfiuma.(1756-1770). Latin felirat magyar fordítása: " Kegyelmes kisrédei Rhédei Ferenc gróf, címerei,aki Abának, Magyarország királyának harmadik nemzetségéből,a Rhédeiek törvény szerint való családjából veszi eredetét: aki igen tisztes szülök tiszta házasságának egyetlen záloga volt,életének második évében a nagyságos és kegyelmes gróf Rhédei Zsigmond úrtól árvány hagyatott,de felesége,a kegyelmes hadadi báró Wesselényi Katalin grófnő megmaradván,gondjából becsülettel nevelkedett. Ám jaj,az anyai fájdalom e kegyeletessége ellenére korai halál ragadta el,élt 14 évet,8 hónapot és 3 napot,tanulmányainak mezején,Marosvásárhelyen érte el őt a halál,Megváltó Urunk 1770. évében,december havának 5.napján." kartonra ragasztva.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject epitáfium
subject Rhédei Ferenc
Time and places
location of physical object Debrecen
Attributes
medium paper
extent 67x55cm
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Tiszántúli Ref.Egyhker.Nagykönyvtár
access rights research permit needed
Source and data identifiers
registration number C.1969.12.