Keszthelyi Hírlap 1917.06.17.

Helyi és megyei érdekű társadalmi és közgazdasági hetilap

text
qualifiedcontent

Helyi és Megyei (Keszthely és Zala megye) érdekű vegyes tartalmú hetilap.

Weekly newspaper of Keszthely city and Zala Co. (Hungary) with mixed content.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Andrássy Gyula, gróf
subject Deák Ferenc
subject Eszterházy Móric, gróf, miniszterelnök
subject Ugron Gábor, belügyminiszter
subject Batthyány Tivadar, gróf, király személye körüli miniszter
subject Apponyi Albert, gróf, vallás- és közoktatásügyi miniszter
subject Vázsonyi Vilmos, Dr., igazságügyminiszter
subject Gratz Gusztáv, Dr., pénzügyminiszter
subject Serényi Béla, gróf, kereskedelemügyi miniszter
subject Mezőssy Béla, földművelésügyi miniszter
subject Szurmay Sándor, honvédelmi miniszter
subject Zichy Aladár, gróf, Horváth-Szlavón Dalmátország minisztere
subject Pallavicini Ede, őrgróf, államtitkár, miniszterelnökség
subject Windischgräetz Lajos, herceg, a király személye körüli miniszter
subject Szalay László, közöktatásügyi államtitkár
subject Grecsák Károly, igazságügyi államtitkár
subject Bottlik István, földművelésügyi államtitkár
subject Szmrecsányi György, honvédelmi államtitkár
subject Rákosi Jenő
subject Festetics Tassilo, herceg
subject Hamilton Mária, hercegasszony
subject Ella grófnő
subject Lovassy Sándor, Dr.
subject Glázer Zsigmond, zalaszántói körjegyző
subject Fedák Sári
subject Veisz Ede, földbirtokos
subject Fehér Vilmos
subject Herczeg Ferenc
subject Molnár Ferenc
Creators, contributors
creator Mérei Ignácz
publisher Mérei Ignácz könyvkereskedése
Time and places
spatial reference Keszthely
location of physical object Keszthely
Attributes
medium paper
format PDF
Legal information
rightsholder Lejárt védelmi idejű mű
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Fejér György Városi Könyvtár, helyismereti állomány