Tornyai János: Fölleg a tanya felett leírókartonja

text
qualifiedcontent

Az 55.14 számú, Tornyai János: Fölleg a tanya felett című műalkotása. Igen vázlatos kép, felül kék égbolt rajta bal oldalon vörhenyes, lejjebb a középen lilás-szürke, sötét felhősávval. Ez utóbbitól lefelé az égbolt lilásan fokozatosan elsötétül. A látóhatáron több tanyaépület világító fehér fallal, köztük fák és szalmakazlak. Az előtér barnás-zöldes, szürkés-kék vízpocsolyákkal.

Title(s), language
has version kettő leírókarton egy tárgyról
Subject, content, audience
subject képzőművészeti alkotás leírókartonja
Time and places
date 1900-01-01
Attributes
medium paper
Legal information
rightsholder Tornyai János Múzeum
access rights research permit needed
Source and data identifiers
registration number 55.14