Keszthelyi Hírlap 1918.09.15.

Helyi és megyei érdekű társadalmi és közgazdasági hetilap

text
qualifiedcontent

Helyi és Megyei (Keszthely és Zala megye) érdekű vegyes tartalmú hetilap.

Weekly newspaper of Keszthely city and Zala Co. (Hungary) with mixed content.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Ludendorff, első főszállásmester
subject Robert Cecil, miniszter
subject Wilson
subject Horváth István
subject Bosnyák Géza, főispán
subject Viosz Ferenc, néhai nagykanizsai főszolgabíró
subject Papp Jenő, néhai megyei aljegyző
subject Gyömörey István, szolgabíró
subject Koller István, szolgabíró
subject Terbócz Imre, szoolgabíró
subject Czobor Mátyás, főjegyző
subject Bubics Tivadar, II. főjegyző
subject Brand Sándor
subject Gerencsér János
subject Hitter Lajos, állandó választmányi tag
subject Hertelendy Ferenc, szőlőbirtokos
subject Büchler Sándor, Dr., rabbi, egyetemi magántanár
subject Szalay Ferenc, okl. tanító, kántortanító
subject Weiser Márk, százados
subject Kövessy András, molnár
subject Mailinger József, községi bíró
subject Wejtzi József, néhai kovácsmester
subject Szterényi József, báró, kereskedelmi miniszter
Creators, contributors
creator Mérei Ignácz
publisher Mérei Ignácz könyvkereskedése
Time and places
spatial reference Keszthely
location of physical object Keszthely
Attributes
medium paper
format PDF
Legal information
rightsholder Lejárt védelmi idejű mű
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Fejér György Városi Könyvtár, helyismereti állomány