Birtokon belül? (részlet)

Téli beszélgetések Erdélyben

text

"Látlelet ez a könyv az erdélyi magyarság szellemi állapotáról, amely már a magyarnak maradást is veszélyezteti. Miért válik a magyar kultúra otthontalanná, miként lehetetlenül el, hogyan lehet egy két és félmilliós kisebbséget intézményesen megfosztani nemzettudatától?" (Pallas Lap- és Könyvkiadó)

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Papír alapú könyv
subject Birtokon belül?
subject részlet
Table of contents
Birtokviszony
Kötél - homokból
Beszélgetés Sütő Andrással
A vers: állandó hiányérzetünk ébrentartója
Kányádi Sándor a költészetről, mai dolgainkról
A nép a nyelv szolgálatában
Szabó T. Attila vállalása
Balogh Edgár próbái
Régi beszélgetések folytatása
Közelítsük az idők változását
Magnós beszélgetés Harag Györggyel
A költő békéje
"Amit az idő elítélt, nem remélhet amnesztiát"
Horváth Imréné Nagyváradon
Korok Aladár műhelyében
Zárt formában meglelt szabadság
Vissza- és előrelapozás Markó Bélával
Többes szám, egyes szám
Egyed Péter emlékirata: válasz "agresszív" kérdésekre
A legtragikusabb művészet
Színházról, nemzedékekről Tompa Gáborral
Téli beszélgetés Kolozsvári Augustin Buzurával
Iszonyúan nehéz
open table of contents
audience general
Creators, contributors
creator Kántor Lajos (1937-2017)
publisher Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat
contributor Lektorálta: Czine Mihály
Time and places
place of publishing Budapest
location of physical object Szendrő
created 1989-01-01
Attributes
medium paper
extent 44,9 MB
extent 177 oldal
extent 19,5 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Magánszemély
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár
identifier ISBN 963 272 245 0