A moldvai magyarság

text

Domokos Pál Péter, az állás nélkül maradt fiatal tanár 1929-ben Székelyföldről elindult Moldvába, hogy ott a Bartók Béla által ismeretlennek minősített csángó népzenét felderítse. Az útja során tapasztaltak azonban rádöbbentették arra, hogy nem elégedhet meg a moldvai magyarok élő népi kultúrájának feltérképezésével, hanem meg kell ismertetnie a közvéleményt történelmükkel és sorsukkal is. Így lett A moldvai magyarság egyrészt izgalmas, tudományos nyomozás egy sokáig elfelejtett népcsoport múltjában, másrészt tényfeltáró bemutatása a húszas évek valóságának. A könyv 1931-ben került sajtó alá először Csíkszeredában és tíz év alatt négy kiadást ért meg. Mostani megjelenését nem csupán az indokolja, hogy jó ideje szinte hozzáférhetetlen az olvasóközönség számára, hanem az a tény is, hogy az idős szerző, aki máig töretlen lendülettel foglalkozik a csángók múltjának kutatásával, újonnan feltárt dokumentumok alapján jelentősen átdolgozta művét.

Title(s), language
is part of Bors-Honty művészeti könyvtár
language hungarian
Subject, content, audience
subject A moldvai magyarság
subject Domokos Pál Péter
subject könyv
Table of contents
1. Előszó
2. A MOLDVAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETE
3. Magyarország és Kunország a XI-XIII. században
4. Kunország területén két vajdaság alakul
5. Husziták, protestánsok és katolikusok Moldvában
6. A "de Propaganda Fide" megalakításáról a XVIII. század közepéig
7. A madéfalvi veszedelemtől a XIX. század végéig
8. A moldvai magyarság településtörténeti adatai
9. MOLDVAI ÚTJAIM
10. ADALÉKOK A MOLDVAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ ÉS NÉPRAJZÁHOZ
11. IX. Gergely pápa levele Róbert esztergomi érsekhez (1227)
12. IX. Gergely pápa levele Béla ifjabb királyhoz (1227)
13. IX. Gergely pápa levele a dominikánusok magyarországi perjeljéhez (1227)
14. Anonymi descriptio Europae Orientalis (1308)
15. Bruti Bertalan levele Anibal nápolyi érsekhez (1588. január 14.)
16. Johannes Künig Schönhonianus levele a páter provinciálishoz (1588. szeptember 30.)
17. Warssewicius levele a páter provinciálishoz (1588. október 24.)
18. Bruti Bertalan levele Anibal nápolyi érsekhez (1588. október 26.)
19. Bruti Bertalan levele Anibal nápolyi érsekhez (1590. március 1.)
20. Bruti Bertalan levele XIV. Gergely pápához (1591. január 18.)
21. Andrea Bogoslavich jelentése Moldváról (1623)
22. Diodat Péter jelentése Moldváról (1641)
23. Ismeretlen jezsuita jelentése Moldváról (1644)
24. Codex Bandinus (1646-1648)
25. A csíksomlyói obszerváns ferencesek levele a "de Propaganda Fide"-hez (1670. július 18.)
26. A "de Propaganda Fide" által Moldvába küldött missziós főnökök, prefektusok névsora (1623-1895)
27. Petrás Ince János levelei ismeretlen személyhez
28. Az onesti Betlehemes-játék (Preszekár György elmondása szerint)
29. Kendertermesztés Trunkon (Magyari Antalné elmondása szerint)
30. Az 1930. évi népszámlálás adatai
31. Az első kiadás előszava (1931)
32. Jegyzetek
33. Bibliográfia
34. A moldvai helységnevek mutatója (Szalay Olga)
open table of contents
Creators, contributors
creator Domokos Pál Péter
publisher Magvető Kiadó
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Budapest
location of physical object Kaposvár
created 1987-01-01
temporal reference 1987
Attributes
medium paper
extent 602 p
format jpeg
Legal information
rightsholder Együd Árpád Kulturális Központ
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source http://egyud.kaposvar.hu/
registration number BHMK.0565