Triptichon

Oltárkép, olaj táblaképek kompozíciója

image

Máger Ágnes : Triptichon A művésznő férje révén ápol szoros kapcsolatot Sümeggel. Végvári Lajos /1919-2004/ művészettörténész Sümegen érettségizett, majd a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, volt a Szépművészeti Múzeum főigazgató-helyettese, s tanított az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen és a Képzőművészeti Főiskolán is. Munkássága során - a rendszeres múzeumi munka mellett-folyamatosan publikált és kutatómunkát folytatott. Több mint negyven könyve jelent meg, köztük Sümeg műemlékeiről, és a sümegi Urunk Mennybemenetele plébániatemplom híres Maulbertsch-freskóiról is. Máger Ágnes festőművészről: "A művészet komplexitását érzékeny műveltséggel valló alkotó pályáját a képzőművészet, zene, színház, irodalom szinte egyenrangú érintettséggel formálta. Ebből fakadóan, a világról és benne az emberről gondolkodó művészeti attitűdjét át meg átszövi mindezen dolgok szellemi transzparenciája. Mestereitől megtanulta a színes festőiség belső érzelmekre is figyelő mesterségbeli fortélyait. {...} Az erkölcsi-szakmai tradíció tisztelete sugárzik át művein is: panteisztikus tájképein, zenét, színházi karaktereket idéző táblaképen, könnyed vázlatain, a bibliai jelenetek figyelmező drámáiban. A természet fensége lelkén átszűrt lényegének megjelenítése, gyorsan múló és változó szépségeinek képi idézése, az emberi lét gyengeségeinek ostorozása, a történelmi sorsfordulók előtti tisztelgés, a keresztény mítosz jeleneteinek megformálása, a morális munkák kihívásai más és más alkotói hozzáállást és módot indukáltak a művészetében. Ezekhez igazította hitelesen képről képre művei világának változatosságát, a lokális és fényszíneknek, a világosságnak és a sötétségnek, mint metaforikus erőknek is a tudatos alkalmazását. Feloldást vagy éppen ítéletet hozó szárnyas angyalai, szférikus fényekben fürdő biblikus látomásai, a mítoszok legendás hősei, mind az emberi lélek heroikus küzdelmét, esendőségét, szépségét példázzák." (Dr. Dobrik István írása). A hármas szárnyas oltárkép, paravánszerűen kinyitható, tervszerű struktúrában és kompozícióban építkezve mutat bibliai jeleneteket. Az egyes táblaképek kidolgozott témái önállóan is megállnák a helyüket, de így egységes oltárképpé komponálva, még emelkedettebb, és szintézisében transzcendentálisabb üzenetet sugallnak.

Winged altar-piece, triptych, introducing biblical scenes, created by paintress Ágnes Máger.

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject Művelődéstörténet XX. sz.
subject Művészettörténet XX. sz.
subject Festészet
subject Végvári Lajos élete
subject Máger Ágnes művészete
subject Sümegi Városi Múzeum Egyháztörténeti külüngyűjteménye
subject Helytörténet XX. sz.
audience general
Creators, contributors
creator Máger Ágnes
Time and places
spatial reference Sümeg
location of physical object Sümeg
Attributes
medium canvas
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Kisfaludy Sándor Emlékház
access rights rights reserved - paid access
Source and data identifiers
source Kisfaludy Sándor Emlékház