Hagyomány és dogma

text

A stockholmi zsinagógában 1913. október 3-án, Újév másodnapján tartott előadás magyar fordítása.

AZ ÉZSAJÁS VALLÁSOS TÁRSASÁG FÜZETEI 3.

A zsidó tradíció, zsidó hagyomány hogyan kap szerepet az élő vallás, az erkölcsi nézet, és a régi szövegeken keresztül akár még maga a nyelv nemzedékről nemzedékre történő átadásában, a jelen és jövő közötti összefüggések feltárásában.
Hogyan hat ez az önmagunkhoz való viszonyunkra.
A már elhalt tradíciónak sem csak a múzeumban van helye.
A nemzedékek tudatos szellemi folytonossága.
Az egyéni vallási tudat autonómiája.
Tradicionalizmus contra dogmatizmus.
Hagyományok fejlődésútja.

Stockholm Conference, 1913

Title(s), language
is part of AZ ÉZSAJÁS VALLÁSOS TÁRSASÁG FÜZETEI 3.
language hungarian
Subject, content, audience
subject vallástörténet
subject zsidóság, judaizmus
subject tradicionalizmus, dogmatizmus
subject neológia
subject haladók
subject zsidó felvilágosodás
subject haszkala
subject Moses Mendelssohn
subject zsidó eszmetörténet
subject zsidó tudományosság
subject Wissenschaft des Judentums
audience researchers
Creators, contributors
creator Goldziher Ignác
publisher Ézsajás Vallásos Társaság Gergely R. Bizománya
Time and places
place of publishing Budapest
location of physical object Magyarország, Budapest
date 1935-01-01
temporal reference XX. század
Attributes
medium paper
extent 16 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára
registration number 52aa6a6d69f94443