Jásztelek - Természetvédelmi terület

image
qualifiedcontent

Jásztelek - Természetvédelmi terület Fotó: Baráth Megjelenés: Jászberény, Pintér-Press Kft. [é.n] Megjegyzések: Ill., színes fekvő képeslap. A képeslapon 7 kép látható, a felső sorban 3, az alsóban 4 db. A képeket vízszintesen vastagabb fehér csík, függőlegesen vékonyabb fehér csík választja el egymástól. Jásztelek települését déli irányba elhagyva, a pusztamizsei elágazásra térve érhető el a faragott fa táblával megjelölt védett terület. A holtágat a Zagyva mederrendezése során a bal parti ármentesített területen, mesterségesen alakították ki. 3 km hosszúság, átlagos szélessége 30 m, területe 9 ha. Vízmélysége a rendszeresen történő mederkotrások függvénye. Tulajdonosa és kezelője Jásztelek község Önkormányzata. Eredeti növényzete a keményfás ártéri ligeterdő, az itt álló legidősebb tölgyfák kora kb. 300 évre tehető. A holtágat kizárólag a csapadékvíz táplálja, bár annak köszönhetően, hogy intenzív halgazdálkodást is folytatnak a területen, a Zagyvából szivattyúval is pótolják a vízhiányt. A víz elvezetése is hasonló módon történik, a holtág nem rendelkezik lecsapoló műtárggyal. A területkezelésből fakadóan a Mizsei Holt-Zagyva mára sokat veszített természetességéből. Számos gazdasági funkciót tölt be, ezek közül a legfontosabbak az öntözővíz tározás, halasítás, horgászat. Az utóbbi tevékenységeknek köszönhető, hogy a természetvédelmi oltalom alatt álló holtág és ártér mára erősen zavart és átalakított élőhellyé vált. A holtág halfaunája a rendszeres kotrásoknak köszönhetően drasztikusan átalakult, degradálódott. Flóráját és faunáját tekintve azonban mégis megtalálhatóak a területen védett növények és ritka madárfajok. A holtág és az ártéri erdő az elmúlt évek során sokat veszített természetességéből, ám még ennek ellenére is sikerült megőriznie néhány emléket az egykori ártéri világból. 1994-ben helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánították a 71 hektáros területet.; 2 példány postai futás nélkül.; 14,8 x 10,4 cm

Postcards, Nature reserve

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Képeslapok, Természetvédelmi terület
audience general
Creators, contributors
creator Baráth
publisher Pintér-Press Kft.
Time and places
place of publishing Jászberény
spatial reference Jásztelek
temporal reference é.n.
Attributes
medium paper
extent 14,8 x 10,4 cm
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Pintér-Press Kft.
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
identifier 50100419310a
identifier 50100419310b
registration number 50100419310
registration number 50100419308