A felebaráti szeretet a zsidó ethikában

text
qualifiedcontent

"Azon vádak közül, melyek a zsidóság ellen különböző időkben felhozattak, egyike a legrégiebbeknek az, hogy a zsidó nem emberszerető, sőt hogy ép vallása tiltja az embert, mint Isten teremtményét szeretni. Valahányszor e vád fölszinre került, nem követte azt ugyan nyomban valamely zsidóüldözés, de annál fájóbb azon gúnymosoly, melylyel azt kisérik s melylyel vallásunkat s népünket illetik. E vád megszüntetésére a zsidóság még eddig nagyon keveset tett."

Neighborly love in Jewish ethics.

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject zsidó vallás
subject etika
subject zsidó vallásjog
subject halacha
audience general
Creators, contributors
creator Dr. Venetianer Lajos
publisher Singer és Wolfner Könyvkereskedése
Time and places
place of publishing Budapest
location of physical object Budapest
date 1891-01-01
Attributes
medium paper
extent 36 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
identifier 1660b36d61266303