Felebbezési folyamodványa esztergomi érsekség nevében Nedeczky Flóris primási uradalmi főügyvédnek ... Ribény község volt urbéresei és szabadosai ellen

ribényi határrendbeszedési ügyben 1379/880 tszéki sz. a. közlött 582/879 számú kir. itélőtáblai itélet ellen

text
Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject kisnyomtatvány
subject Római Katolikus Egyház Esztergomi Érsekség
subject úrbéri per
subject fellebbezés
subject 1880
subject Ribény
subject 19. sz.
audience researchers
audience teaching material (postsecondary level)
Creators, contributors
creator Nedeczky Flóris
publisher Nyomatott Ziegler Károlynál
Time and places
place of publishing Komárom
created 1880-01-01
Attributes
medium paper
extent 34 cm
format PDF
Legal information
rightsholder ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár
access rights rights reserved - free access
access rights free download
Source and data identifiers
source ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár
registration number KNY_19_01378