Blau Lajos irodalmi munkássága

1886-1926

text
qualifiedcontent

Blau Lajos irodalmi munkássága "Az az ünneplés, melyben Blau Lajos rektor urat hatvanötödik születésnapja és negyvenéves írói munkássága alkalmából tisztelői, barátai és tanítványai részesítik, ezen ünnepi iratban nyer maradandó kifejezést. Az én feladatom a bibliográfiának összeállítása volt ezúttal, melyet a következőkben nyújtok. Gyűjtésem két részből áll. Az első az önálló müvek és cikkek címeit tartalmazza, a második az «Irodalmi Szemlédben megbeszélt könyvek lajstromát. Kedves kötelességemet teljesítem, mikor hálás köszönetét mondok főtisztelendő dr. Weisz Miksa professzor úrnak, ki a háború alatt tervbe vett jubileumi irat számára a bibliográfia magyar részének nyers anyagát elkészítette és rendelkezésemre bocsátotta. — A könyvnek címei nagy, az általa megbeszélt munkákéi dűlt betűkkel szedettek. A folyóirat címek rövidítés jelzései a bibliográfia elején találhatók."

Literary work of Mr. Lajos Blau

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject irodalomtörténet, könyvjegyzék, bibliográfia
subject Pesti Rabbiképző Intézet rektora
subject Prof. Dr. Blau Lajos írásai
audience researchers
Creators, contributors
creator Friedman Dénes Dr. szerk.
publisher Franklin
Time and places
place of publishing Budapest
location of physical object Budapest, Magyarország
date 1926-01-01
Attributes
medium paper
extent 76 oldal (14-90)
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
identifier 0b628c0f6f44e37c