Polgári életpályák : tanácsadó rokkant tisztek számára

text

Előszóval ellátta dr. Jankovich Béla

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject hadigondozás
subject katonatisztek
subject fogyatékos személyek
subject foglalkoztatás
subject munkahelyek
subject foglalkozások
subject közigazgatás
subject igazságszolgáltatás
subject közszolgáltatások
subject gazdaság
subject képesítési előírások
subject illetmények
subject 1. világháború után
Table of contents
Előszó. Irta : Dr. Jankovich Béla v. b. 1., vallás- és közokt. m. kir. miniszter
Bevezető tájékoztatás a polgári életpályákról. Irta : Dr. Magyary Géza egvet. ny. r. tanár
Az állami, törvényhatósági és községi általános közigazgatás körébe tartozó alkalmazások. Irta : Dr. Ladik Gusztáv min. tanácsos
A jogszolgáltatás és az igazságügyi igazgatás körébe tartozó hivatások és alkalmazások. Irta : Dr. Térfy Gyula min. tanácsos
Az állami pénzügyigazgatás körébe tartozó alkalmazások. Irta : Dr. Margitai József min. tanácsos
A m. kir. posta körében kínálkozó alkalmazások. Irta : Dr. Hennyey Vilmos postafőigazgató, műegyetemi m. tanár
Pénzintézeti szolgálat és pénzintézeti alkalmazások. Irta: Erney Károly a Pesti Hazai Első Takarékpénztáregyesület ügyvivő igazgatója
A szövetkezeti szerveztek szerepe közgazdaságunkban, szövetkezeti állások. Irta : Dr. báró Korányi Frigyes az Orsz. Központi Hitelszövetkezet ügyvezető igazgatója
Iparüzemi műszaki tisztviselőket képző szaktanfolyamok rokkant katonatisztek számára. Irta ; Víg Albert udv. tanácsos, iparoktatási főigazgató
Elhelyezkedés a mechanikai ipari üzemekben. Irta : Schimanek Emil műegyet. ny. r. tanár
Élethivatások az árukereskedelem terén. Irta : Dr. Kfejcsi Rezső a budapesti kereskedelmi és iparkamara főtitkára
A biztosítási ügy és annak szolgálata. Irta : Gergely Tódór az Első Magyar Ált. Biztosító Társaság igazgatója
A közbiztosítási (munkásbiztosítási) intézmény és az abban való alkalmazás. Irta : Dr. Schulcz Ágost min. osztálytanácsos, állami munkásbiztosítási hivatali bíró
A rokkant tisztek alkalmazása a vasúti szolgálatban. Irta : Dr. Szerbák Elek kir. tanácsos, máv. igazgatóhelyettes
Alkalmazások a hajózás terén. Irta : Trebitsch Miksa főfelügyelő a Magyar Folyam és Tengerhajózási R. T.-nál
Az állatorvosi szakképzés és az állatorvosi pálya. Irta : Dr. Hutyra Ferenc udv. tanácsos, állatorvosi, főiskolai rektor
Az erdőmérnöki szakképzés. Az erdészeti pálya. Irta : Ratkovszky Károly m. kir. főerdőtanácsos
A mezőgazdasági szakképzés és a mezőgazdasági pálya. Irta : Kerpely Kálmán gazd. akad. igazgató
Néhány szó orvosi szempontból a rokkant tisztek pályaválasztásáról. Irta : Dr. Liebermann Leó udv. tanácsos, egyet. ny. r. tanár
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Magyary Géza
publisher Franklin
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
spatial reference Osztrák-Magyar Monarchia
spatial reference Magyar Királyság
location of physical object Budapest
date 1917-01-01
temporal reference 1917.
Attributes
medium paper
extent 292 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országgyűlési Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országgyűlési Könyvtár