A magyar közigazgatás racionalizálása

A m. kir. Miniszterelnök Úr elé terjesztett javaslat

text

A Magyar Közigazgatástudományi Intézet kiadványai

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject közigazgatási jog
subject közigazgatáselmélet
subject közigazgatástörténet
subject közigazgatási politika
subject közigazgatási reform
subject közigazgatás
subject szakigazgatás
subject központi közigazgatás
subject közigazgatási eljárás
subject közigazgatás-szervezés
subject jogösszehasonlítás
subject javaslatok
Table of contents
Bevezetés
I. FEJEZET. A racionalizálás elméletének kifejlődése
1. §. Taylor
2. §. Ford
3. §. Herbert Hoover és a racionalizálási manifesztum
4. §. Fayol
5. §. Ludendorff és Rathenau
II. FEJEZET. A racionalizálás alkalmazása a gyakorlati életben
6. §. Az Északamerikai Egyesült Államok
7. §. Németország
8. §. Ausztria
9. §. Egyéb országok
10. §. Magyarország
11. §. Nemzetközi racionalizálási szervezetek
III. FEJEZET. A racionalizálás az állami életben a külföldön
12. §. A Németbirodalom
13. §. Poroszország
14. §. Ausztria
15. §. Svájc
16. §. Csehszlovákia
17. §. Lengyelország
18. §. Franciaország
19. §. Olaszország
20. §. Anglia
IV. FEJEZET. A magyar közigazgatás jellemzése fejlődéstörténeti szempontból
21. §. A magyar fejlődés a mohácsi vészig
22. §. Az újkori fejlődés a külföldön
23. §. Az újkori fejlődés Ausztriában
24. §. A magyar fejlődés 1526-tól 1867-ig
25. §. A magyar fejlődés1867 óta
26. §. Racionalizálás szükségessége
27. §. Általában
28. §. Pénzügyi közigazgatás
29. §. Honvédelmi közigazgatás
30. §. Igazságügyi közigazgatás
31. §. Belügyi közigazgatás
32. §. Vallás- és közoktatásügyi közigazgatás
33. §. Földmívelésügyi közigazgatás
34. §. Kereskedelemügyi közigazgatás
35. §. Népjóléti közigazgatás
36. §. Külügyi közigazgatás
37. §. Szakszerű koncentráció
38. §. A közigazgatási eljárás
39. §. Az állami és önkormányzati igazgatás párhuzamossága
40. §. A tisztviselői kérdés.
41. §. A miniszterelnökség
42. §. A tudomány feladatai
VI. FEJEZET.
43. §. Közigazgatásunk racionalizálásának módszere és várható eredményei
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Magyary Zoltán
publisher Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
spatial reference Magyar Királyság
spatial reference Anglia
spatial reference Olaszország
spatial reference Franciaország
spatial reference Lengyelország
spatial reference Csehszlovákia
spatial reference Svájc
spatial reference Németország
spatial reference Egyesült Államok
location of physical object Budapest
date 1930-01-01
temporal reference 1930.
Attributes
medium paper
extent 184 p
extent 20 cm.
format PDF
Legal information
rightsholder Országgyűlési Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országgyűlési Könyvtár