1894: XXXII. törvényczikk a gyermekek vallásáról

1894. XXXIII. törvényczikk az állami anyakönyvekről

Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal

text
qualifiedcontent

II. füzet

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject magánjog
subject polgári jog
subject családjog
subject gyermekek jogállása
subject vegyes házasság
subject vallás
subject közigazgatási jog
subject anyakönyvi igazgatás
subject anyakönyvi nyilvántartás
subject jogszabályok
subject jogszabály-magyarázatok
Table of contents
A m. kir. ministerelnök 1895. jún. 29-én 2020. M. E. sz. a. k. rendelete az 1894: XXXI. és 1894: XXXIII. t.-czikkek hatálybaléptetése tárgyában

A m. kir. igazságügyminister 1895. jún. 29-én 27.200.1. M. sz. a. k. rendelete a bírósági eljárásról az esetben, ha az anyakönyvvezető valamely hivatalos cselekményt megtagad, vagy valamely bejegyzést nem a felek kívánságának megfelelőleg teljesít

A m. kir. igazságügyministernek 1895. jún. 29-én 27.199.1. M. sz. a. k. rendelete az 1894: XXXIII. t.-cz. 27. §-a értelmében újból összeállított anyakönyvek ellen beadott felszólamlások körül követendő bírósági eljárás tárgyában

A m. kir. igazságügyministernek 1895. jún. 29-én 27.197. I. M. sz. a. k. rendelete az anyakönyvek kiigazítása körül követendő bírósági eljárás tárgyában

A m. kir. igazságügyministernek 1895. jún. 29-én 27.196.1. M. sz. a. k. rendelete a házassági jogról szóló 1894: XXXI. t.-cz. 150. §-ában, továbbá az állami anyakönyvekről szóló 1894: XXXIII. t.-cz. 19., 27., 61., 76. és 91. §-aiban nyert felhatalmazások alpján 1895. évi 27.241., 27.200., 27.199., 27.198., 27.197. és 27.243, I. M. számok alatt kibocsátott igazságügyministeri rendeleteknek Fiume városára és kerületére való kiterjesztése tárgyában

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi, igazságügyminister és belügyminister 1895. jún. 29-én 1674. E. sz. a. k. rendelete a gyermekek vallására vonatkozó megegyezések s nyilatkozatok alakszerűségeinek s azok anyakönyvi nyilvántartásánál követendő eljárásnak s a gyámhatósági beleegyezés mellett való áttérésnek szabályozása tárgyában

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 1895. jún. 29-én 1675. E. sz. a. k. rendelete a gyermekek vallásáról sz. 1894: XXXII. t.-cz. végrehajtása tárgyában.

open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Imling Konrád
publisher Ráth Mór
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
spatial reference Osztrák-Magyar Monarchia
spatial reference Magyar Királyság
location of physical object Budapest
date 1895-01-01
temporal reference 19. század vége
temporal reference 1894-1895.
Attributes
medium paper
extent 2 db
extent 23 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Országgyűlési Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országgyűlési Könyvtár