A Batthyány-kormány

image
qualifiedcontent

A litográfián az 1848-ban megalakult Batthyány-kormány nyolc tagja látható. A képmező bal alsó sarkában az eredeti rajz készítőjének kézjegye látható: "Barabás / 848.". A képmező jobb alsó sarkában a nyomda jelzete: "KIADJA ÉS / NY. WALZEL A. PESTEN.". A litográfia alatt balról jobbra a kormány tagjainak névsora két sorban: "DEÁK FERENCZ / igazságügy (Justiz.)"; "KOSSUTH LAJ. / pénzügy (Finanzen.)"; "GR. BATTHYÁNYI LAJ. / elnök (Präses:)"; "BR. EÖTVÖS JÓS. / Cultus."; "SZEMERE BERT.. ! belügy (Inneres.)"; // "MÉSZÁROS LÁZ. / hadügy (Krieg.)"; "KLAUZÁL GÁB. / földmível. és ipar. (Agricult. u. Industrie)"; "GR. SZÉCHÉNYI ISTV. / közlekedés (Comunication.)"; "HC ESZTERHÁZY PÁL. / külügy (Auswärtiges.)". A nevek alatt középen újabb felirat: "AZ ELSŐ MAGYAR FÜGGETLEN FELELÖS MINISTERIUM. / ERSTES UNGARISCHES UNABHÄNGIGES VERANTWORTLICHES MINISTERIUM."

Lithograph picture of the Batthyány government of 1848, made by Miklós Barabás in 1848. "The first Hungarian independent and responsible ministry". Names: Ferencz Deák (justice), Lajos Kossuth (finance), Count Lajos Batthyányi (prime minister), Baron József Eötvös (culture), Bertalan Szemere (interior), Lázár Mészáros (war), Gábor Klauzál (agriculture and trade), Count István Széchenyi (transport), Prince Pál Eszterházy (foreign affairs)".

Title(s), language
language hungarian
language german
language english
Subject, content, audience
subject nyomtatvány
subject litográfia
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Barabás Miklós
publisher Walzel A. F.
Time and places
place of publishing Pest
location of physical object Budapest
temporal reference 1848
Attributes
medium paper
extent 55,0 x 68,4 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2015.534.1.P