Casani Péter portréjával ellátott, démonoktól és haláltól oltalmazó védőima

image
qualifiedcontent

Casani Péter, avagy Pietro Casani (1572-1647) piarista szerzetes portréjával elltátott, démonoktól és haláltól oltalmazó védőima. Kalazanci Szent József társa egy exorcizmust, képes védőimát készítetett, amelyet mindig magánál hordott és sok gyógyulás következett be a hatására. A szentéletű piarista szerzetes 1647-es halála után rendtársai egy olyan szentképet szerkesztettek és terjesztettek, amelyen a Casani Péter által összeállított védőima fölött a szerzetes portréábrázolása is megjelent. A metszetnek egy másik változatát is ismerjük (ld. 2015.208.1.P). A rézmetszet felső részén Tiszteletreméltó Casani Péter feszület előtt imádkozó portrája látható kör alakú medalionban. A piarista szerzetes imára összetett kézfejérről rózsafüzér lóg, a feszület alatt pedig memento mori szimbólumok: könyvön fekvő koponya, illetve homokóra jelenik meg. A medalion körirata: "verba mea auribus // percipe Domine ps: 5." (Zsolt 5,2). A portré alatti négyzet alakú keretben Casani Péterre, illetve imájára vonatkozó felirat, illetve maga a képes védőima látható. A portré alatti felirat: „VENERABILIS DEI SERVUS P. // PETRUS A NATIV: VIRGINIS / Scholarum piarum haec Sacra // verba ita disposita contra dae / mones et morbos scribebat. // obiit Romae 17 Octob. 1647 Aeta: 77.” A felirat közepén a piarista címer látható. A képversekhez hasonlóan tagolt védőima közepén egy Krisztus-monogramokból összeállatott kép jelenik meg. A szentostya formáját idéző körben, sugárkoszorúban "IHS / NRI" betűk láthatók, a kör alatt, fölött, illetve mellett, kétoldalon krisztogram, monogramos kereszt látható. A felső krisztogram körül "vin // cit", a bal oldali mellett "regnat", a jobb oldali mellett "imperat", míg az alsó alatt "Ab omni malo te defendat" felirat olvasható, amely összeolvasva benedikcióként, amulettszövegként is használt keresztény trikolont adja ki, hozzá kapcsolódó könyörgéssel: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Az ábrázolás körül szentek nevei olvashatók. Balra fönt: "S. Ioannes B." - Keresztelő Szent János, jobbra fönt "S. Ioannes E." - Evangélista Szent János, balra, a lap szélén: "S. Petrus" - Szent Péter, jobbra a lap szélén: "S. Paulus" . Szent Pál, balra lent: "S. Ioachim" - Szent Joachim, jobbra lent: "S. Anna" - Szent Anna, alatta "S. Ioseph" - Szent József neve jelenik meg. Az imalap négy sarkában szent angyalok nevei olvashatók. Balra fönt: "S. Michael" - Szent Mihály arkangyal, jobbra fönt: "S. Gabriel" - Szent Gábor arkangyal, balra lent: "S. Raphael" - Szent Rafael arkangyal, jobbra lent pedig: "S. Angelus custos" - szent védőangyal. Az imalap felső részén a Szentháromságot dicsőítő Triszágion sorai olvashatók: "TIBI LAUS, TIBI GLORIA TIBI GRATIARUM ACTIO IN SAECULA SEMPITERNA OBEATA." Alatta középen Jahve (Adonai) nevének héber betűi, ekörül "TRINITAS" körirat olvasható. Ettől balra az Istenanya görög betűs monogramjának első összetétele "MP" (Métér) fölött "S. Deus", jobbra az Istenanya monogram másik része "ΘY" (Theou) fölött "S. Fortis", alatta pedig a "S. Immortalis / miserere nobis / vin // cit" olvasható, amelyek ugyancsak a Triszágion invokációi. A középső Krisztus-monogramos ábrázolás bal és jobb oldalán különböző szentírási idézetek, imádságok, szent énekek sorai jelennek meg oly módon, hogy a bal oldalon elkezdett idézet az ábrázolás után a jobb oldalon folytatódik, ám az alatta lévő sorban már egy másik imádság szövege keződik, és a megkezdett idézet csak sorokkal lejjebb folytatódik, mintha a középső Krisztus-monogram tükörként funkcionálna. Az imádság a János-evangélium bevezető soraival kezdődik, amelyek aztán lejjebb folytatódnak: "In principio / erat VERBVM // et Deus erat / VERBVM". Alatta Páduai Szent Antal sátáni kísértések ellen oltalmazó imájának kezdősora olvasható, amely aztán lejjebb folytatódik: "Ecce Crucem Domini // Fugite partes adversae". Alatta húsvéti szent ének sorai kezdődnek, amely szintén lejjebb folytatódik: "Crucem sanctam subiit // qui infernum confregit". Ezt követően egy másik antifóna szövege kezdődik el: "Per signum Crucis // de inimicis nostris". A korábban már említett "S. Petrus", "regnat"; "imperat" és "S. Paulus" szavak után folytatódik az antifóna szövege, tehát itt a Krisztus-monogramok vonalában húzódik a szöveg "tükre": "libera nos // Deus noster". Alatta a "Crucem sanctam subiit" kezdetű húsvéti szent ének sorai folytatódnak: "Accinctus est potentia // Surrexit die tertia Alleluia". Alatta a Szent Antal védőimája folytatódik: "Vicit leo de tribu Iuda // Radix David Alleluia". Ezt követően pedig a János-evangélium kezdősora folytatódik: "Et VERBVM erat / apud Deum // Et VERBVM / caro factum est". A tükrözött imaszövegek alatt egy Szűz Mária közbenjárását kérő imádság olvasható: "MARIA quae serpentis caput calcaneo contrivisti / Da mihi virtutem contra hostes tuos". Az metszet alján az imalap kiadaására vonatkozó engedély olvasható: "Iuxta Exemplar Romae Superiorum permissu. 1648.".

Copperplate engraving portrait of Piarist monk Pietro Casani.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject Pietro Casani
subject piarista
audience general
Time and places
spatial reference Róma
location of physical object Budapest
temporal reference 1648
Attributes
medium paper
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2015.209.1.P