Szent Gellért, Szent István királlyal a Boldogasszony előtt

image

A képmező középpontjában kör alakú tondóban Szent Gellért és Szent István király látható fölöttük a Szűzanyával és a gyermek Krisztussal. A tondó felett megjelenik a magyar címer, amit puttók tartanak. A képmező bal és jobb alsó sarkában Szent Gellért életéből vett jelenetek láthatók. A bal oldali jelenet egy Szűz Mária kegyszobrot füstölő bencés szerzetest ábrázol, amely arra utalhat, hogy Gellért az általa építtetett csanádi Szent György székesegyházban Szűz Mária tiszteletére külön oltárt emeltetett, amelynek füstölőjében állandóan égett a tömjén. A jobb oldali jelenet pedig a szent vértanúságát ábrázolja. A képmező alatt felirat: "S. Gerardus Ord. S. P. Bened. alter Hungariae Apo- / stolus Regem Stephanum in duxit, ut vectig alem. Deípartae, / provincia addiceret. Hungaris author ficit, ut aende Domi- / na nostra vocarent, neg 3 nomen proferrent, nisi prono in / terra vultu; voluit quoq 3, ut perpetuo igno illi zhymiama ar- / deret. Obüt lapidib 9 obrut 9, lanceag 24 Sept. 1042.".

Copperplate engraving of Saint Gerard and Saint Stephen of Hungary, with the Virgin Mary and Child Jesus above them. The Hungarian blazon is kept by cherubs. Scenes from Saint Gerard's life and his martyrdom are shown in the lower left and right corners of the picture. Latin inscription under the picture.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject Szent Gellért
subject Szent István király
audience general
Creators, contributors
creator Johann Andreas Pfeffel
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
Attributes
medium paper
extent 11,1 x 6,4 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2018.051.1.P