Migazzi Kristóf Antal (1714-1803) emlékérme a váci székesegyház felszentelése alkalmából

image
qualifiedcontent

Kerek emlékérem. Előlap: Migazzi Kristóf Antal (1714-1803) bécsi érsek, bíboros, váci püspök jobb profilból parókával, kapuciummal, pileólussa, püspöki mellkereszttel és a Szent István Rend nagykeresztjével látható. Körben felirat: "CHRISTPOPH.CARD.A MIGAZZI ARCHIEP.VIEN.S.R.I.PR.EPISC.VACIEN ADMIN" (Felirat feloldott rövidítésekke: Christophus Cardinalis Anton Migazzi Archiepiscopus Viennensis Sacri Romani Imperii Princeps Episcopatus Vaciensis Administrator. Felirat fordítása: Migazzi Kristóf Antal kardinális, bécsi érsek, a Szent Római Birodalom hercege, a váci püspökség apostoli kormányzója.). Hátlap: Klasszicista stílusú váci székesegyház homlokzata látható. Az érmet ennek az épületnek ünnepélyes átadására verették. Körben felirat: "ELEGI LOCVM ISTVM MIHI IN DOMINVM SACRIFICII 2.PARAL 7.12.". Alul felirat: "TEMPLVM PRINCEPS / VACIAE MDCCLXXII". (Felirat fordítása: E helyet magamnak áldozat házául választottam /Krónikák II. Könyve 7.12./ Váci székesegyház 1772.).

Round memorial medallion with the portrait of Kristóf Antal Migazzi, Archbishop of Vienna, Cardinal and Bishop of Vác. On the verso: facade of the cathedral of Vác.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject érem
subject emlékérem
subject numizmatika
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Johann Martin Krafft (1738-1781)
Time and places
spatial reference Bécs
spatial reference Wien
location of physical object Budapest
temporal reference 1772
Attributes
medium bronze
extent 5 cm
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2016.641.1.P