Húsvéti szentáldozás igazoló lapja Pietá-ábrázolással

image
qualifiedcontent

A húsvéti szentáldozás tényét igazoló nyomtatványon Szűz Mária jelenik meg ölében a keresztről levett Krisztussal, mögöttük egy lombos fával. Mindkettejüknek sugárkoszorúval övezett korona van a fején. Alul felirat: "Communionis paschalis per- / actae ad S. Mariam triquerci / tanam. Anno 1879". Hátoldalon ceruzával írt felirat: "Veter Zimmermann".

Certificate proving the communion at Easter. The picture shows the Virgin Mary holding Jesus after taking him from the cross.

Title(s), language
language hungarian
language latin
language english
Subject, content, audience
subject nyomtatvány
subject metszet
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 19. század második fele
Attributes
medium paper
extent 6,3 x 5,6 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.017.1.P