Kalazanci Szent József diákokkal a Szűzanya előtt

image
qualifiedcontent

Tejada metszete Sabastiano Conca (1680-1764) itáliai festő a római San Pantaleo-templom főoltárképeként 1763-ban megfestett Kalazanci Szent Józsefet ábrázoló festménye vagy annak valamelyik metszetmásolata nyomán készült. A képmező középpontjában Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója térdel diákjai körében. Kalazancius felfelé tekint a felhőkön trónoló, szárnyas puttókkal körülvett Szűzanyára és az ölében ülő gyermek Jézusra. Szűz Mária jobb kezével a dicsfénnyel körülvett 'MPOY" felirattal ellátott piarista címerre mutat. A címer felől induló fénysugár megvilágítja a balról érkező angyal kezében levő lángoló szíveket. A képmező jobb alsó sarkában egy szárnyas puttó kezében liliommal egy térdelő angyal felé fordul, aki a rendi Konstitúciókat tartalmazó könyvet tartja kezében. A nyitott könyv lapjain felirat: "Adma / ius / pieta / tis / incremen / tum // Consti / tutio / nes / Schola / rum / Piarum". A kép alsó részén, az imádkozó kisdiák mellett a Kalazanci Szent József által visszautasított főpapi insigniák: püspöki infula, bíborosi kalap és pásztorbot hevernek. A képmező bal felső sarkában Kalazancius ép állapotban megmaradt szív, jobb felső sarokban pedig nyelvereklyéje jelenik meg. A képmező alatt felirat: "S. JOSEPHUS CALASANCTIUS A MATRE DEI CLERICOR. REGULAR. PAUPER. MATRIS DEI / SCHOLARUM PIARUM FUNDATOR, / CUJUS COR, ET LINGUA POST SAECULUM INCORRUPTA REPERTA SUNT. / FESTUM EJUS DIE 27. AUGUSTI CELEBRATUR. A° 1772.". Bal alsó sarokban a készítő jelzete: "A. Joanne Moreno Tejada sculptum. Et del.tum".

Copperplate engraving depicting the high altarpiece of the San Pantaleo Church of Rome. Saint Joseph Calasanz is kneeling, surrounded with his students, and praying to the Virgin Mary and the Child Jesus above them on clouds.

Title(s), language
language hungarian
language latin
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator A. Joanne Moreno Tejada
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 1772
Attributes
medium paper
extent 59,5 x 43,5 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.078.1.P