Csődtörvény

1881 : XVII. törvényczikk

Igazságügyministeri rendeletek (1881. nov. 1.) a csődtörvényről szóló 1881. évi XVII. t.-cz. hatálybaléptetéséről

text
qualifiedcontent
Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject 1881. évi XVII. törvénycikk: csődtörvény
subject polgári eljárásjog
subject csődjog
subject csődeljárás
subject jogszabályok
subject jogszabály-magyarázatok
subject 19. század vége
Table of contents
ELSŐ RÉSZ. Anyagi intézkedések
MÁSODIK RÉSZ. Csődeljárás
Első czím. Közönséges csőd
Második czím. Kereskedelmi csőd
Harmadik czím. Vegyes és átmeneti intézkedések
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Grosschmid Béni
publisher Ráth Mór
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
spatial reference Osztrák-Magyar Monarchia
spatial reference Magyar Királyság
location of physical object Budapest
date 1881-03-30
temporal reference 19. század vége
temporal reference 1881
Attributes
medium paper
extent 107, 12 p
extent 23 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Országgyűlési Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országgyűlési Könyvtár