Kassa város parketkészítése a XV. század kezdetén

Olvastatott a M. T. Akadémia II. osztályának 1870. jun. 20-ki ülésében

text

Értekezések a társadalmi tudományok köréből ; 2. köt. 3. sz.

Title(s), language
language hungarian
language latin
Subject, content, audience
subject helytörténet
subject várostörténet
subject jogtörténet
subject ipartörténet
subject kézműipar
subject monopóliumok
subject történeti források
subject Kassa
subject 15. század
Table of contents
Kassa város parketkészitése a XV. század kezdetén
Adalék Magyarország ipartörténetéhez
Mellékletek
I. A kassai parketkészitésnek Zsigmond király által megállapított alapszabályai. 1411
II A jászói konventnek az I. šz. a. okmányt tartalmazó hiteles átirata. 1416.
III. Zsigmond király a Budáról Kassára áttelepedő parketosokat vámmenteseknek nyilatkoztatja. 1419.
IV. Zsigmond királynak rendelete, mély idegen parkéinak bevitelét és a parket készítésére használt fonalaknak kivitelét tiltja. 1419.
V. Zsigmond királynak a parketkészítés monopóliumát tár- gyazó rendélete Kassa város számára. 1419.
VI. A szepesi káptalannak az V. sz. a. okmányt tartalmazó hiteles átirata. 1419.
VII. Zsigmond király Buda, Székesfehérvár és Pozsony városokat a parketkészitéstöl eltiltja. 1419.
VIII. Zsigmond királynak rendelete Buda város hatóságához ugyanazon tárgyban. 1419.
IX, Zsigmond kvrálynak ugyanarra vonatkozó más rendelete. 1419.
X. A szepesi káptalannak Zsigmond király IV. sz. a. rendeletét tartalmazó hiteles átirata 1419.
XI. Zsigmond király a parketkészítéstől Nagy-Szeben várost is eltiltja. 1420.
XII. Zsigmond király megengedi, hogy Bártfán nyolcz mester parketot
készíthessen. 1424.
XIII. Zsigmond királynak renđelete, Sáros megye hatóságához, hogy Kassa és Bártfa városokat a vászonfej évités kizárólagos jogában .védelmezze. 1425.
XIV. Sárosmegye hatósága Zsigmond királynak XIII. sa. a. rendeletét foganatosítja. 1425.
XV. A sz, domokosrendiék magyarországi tartomány/'önöké a kassai parketosokat rendjének egyházi kedvezményeiben részesíti. 1428
XVII. Zsigmond királynak hasonló tartalmú rendélete. 1429.
XVIII. Zsigmond király Eperjes várost a vászon fejér ítésétö eltiltja. 1429.
XIX. Zsigmond királynak rendelete az egri káptalanhoz, hogy a szövetek festéséhez alkalmas fát és faleveleket csak a kassai parketosoknak átengedhesse és adhassa el. 1430.
XX. Kassa város tanácsának határozata a helybéli parketosok érdekében. 1481.
XXI. A kassai parketos-czéh statútumai 1461.
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Wenzel Gusztáv
publisher Eggenberger
Time and places
place of publishing Pest
spatial reference Magyarország
spatial reference Osztrák-Magyar Monarchia
spatial reference Magyar Királyság
location of physical object Budapest
date 1871-06-20
temporal reference 1870. június 20
Attributes
medium paper
extent 43 p.
extent 23 cm.
format PDF
Legal information
rightsholder Országgyűlési Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országgyűlési Könyvtár