Képeslap Pozsonyszentgyörgyi részletekkel

image

Írott képeslap, előlapján három utcaképpel Pozsonyszentgyörgy városából. A képek mellett bal oldalt sorszámok: "1", "2", "3". A lap hátoldalán ehhez kapcsolódva kézzel írott jegyzetek olvashatók: "Szentgyörgy (Pozsony m.) szab. kir. / város. / 1.) Részlet a Fő u.-ról v. lovassági / laktanya / 2.) Piarista rendház és templom / kolera emlékét őrző Szentháromság szobor. / Földszinten a v. algimnázium 4. tan- / terem. Sarkon alul a IV. oszt. felette / a házfőnöki szalon. A földszinten a Szthá- / romság szobor irányában a rendház ebéd- / lője. / 3.) 13ik század elejéről plébánia templom / Remek gótika! / Tőle balra fából / harangláb. Alatta sekrestyés és kántor- / lakás.". A lap a Piarista Múzeum Fénykép- és képeslapgyűjteményének "piarista_epuletek" > "Szenc" mappájában található.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject képeslap
subject Pozsonyszentgyörgy
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
Attributes
medium paper
extent 14 x 9 cm
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2021.24.9.P