Domokos László - Levelezés - A - H

text
qualifiedcontent

Hóman Bálint Domokos Lászlóhoz írt levele. Megköszöni Domokos Lászlónak a "Magyar feltámadás" című művének a megküldését. A Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, pecsétes levélpapírján, 1 oldal, gépelve írt, autográf aláírás.

Bálint Hóman's letter to László Domokos. 1 page typewritten with autograph, on the letter paper of the Hungarian Royal Ministry for Religion and Education.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Domokos László
subject levél
subject Hóman Bálint
subject Magyar feltámadás
Time and places
spatial reference Budapest
location of physical object Szeged
temporal reference 1930. december 19.
Attributes
medium paper
extent 19,5 cm x 24,1 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Móra Ferenc Múzeum
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Móra Ferenc Múzeum
registration number 58.117. / 37