Domokos László - Levelezés - I-Q

text
qualifiedcontent

Karafiáth Jenő Domokos Lászlóhoz írt levele. Nem tudja elfogadni Udvary Pál kérelmét az Iparművészeti Főiskolán megüresedett tanári állásra a kötelező takarékossági intézkedések miatt. A Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, pecsétes levélpapírján. 1 oldal, gépelve írt, autográf aláírással.

Jenő Karafiáth's letter to László Domokos. 1 page typewritten with autograph, on the letter-paper of the Hungarian Royal Ministry for Religion and Education.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Domokos László
subject levél
subject Karafiáth Jenő
subject Udvary Pál
subject álllás
Time and places
spatial reference Budapest
location of physical object Szeged
temporal reference 1932. február 22.
Attributes
medium paper
extent 19,3 cm x 24,1 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Móra Ferenc Múzeum
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Móra Ferenc Múzeum
registration number 58.117. / 28