Vízrajzi Évkönyv 1889-1890. IV-V. kötet

Földművelésügyi Magyar Királyi Minisztérium Vízrajzi osztályának Évkönyvei 1889-1890.

text

A Vízrajzi osztálynak 1889. évben teendői a következőkből álltak: I. A vízmércék rendezésének folytatása a Temes, Bega, Száva és Kulpa folyóknál. II. A Tisza folyó mederalakulásának nyilvántartására szolgáló műveletek folytatása. III. Az árvízjelző szolgálat szervezéséhez szükséges előtanulmányok befejezése. IV. a Duna, Tisza és Maros folyókon – a m.kir. folyammérnöki hivatalok által – teljesített vízműtani felvételek megállapítása, ellenőrzése és felülvizsgálása. V. A vízrajzi osztály évkönyveinek és az ország jelentékenyebb folyóiban észlelt vízállásoknak kinyomatása, ill. közhasználatra bocsátása. Az 1889.-dik évben összegyűjtöttük a Temes, Bega, Száva és Kulpa folyók vízmércéinek adatait, melyeknek feldolgozásánál szintén szem előtt tartottuk a Duna, Tisza és mellékfolyóinak vízmérce rendezésénél követett általános elveket. Mivel a Nyitra, Garam, Ipoly, Hernád, Sajó és Zagyva folyók is észrevehető s tekintetbe veendő hatással vannak az illető főfolyók vízállásaira, - a Balaton tavának és a bele ömlő Zala folyó, valamint a Sió-Kapos –Sárvíz –csatornák vízállásait is figyelemmel kísérni: ezeknél fogva a fent megnevezett folyókon, tavon és csatornákon is még további folytatást igényel a vízmércék rendezése. ( forrás: Vízrajzi Évkönyv 1889-1890 - Előszó)

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject vízjárás
subject vízrajzi leírás
subject vízállások
Table of contents
1889.
I.
1. Jelentés a Földmivelésügyi M.Kir. Ministerium Vízrajzi osztályának 1889.-ik évi működéséről
2. Jelentés Hirschfeld Sámuel ministeri mérnök 1889-ik évi párisi tanulmányútjáról.
A. Árvízjelentés
B. Vízműtani felvételekre szolgáló készülékek a világtárlaton
C. Hidrometriai térképgyűjtemény
D. A francia országos magasságmérés
E. Újabb módja a területszámításnak
II.
A vízrajzi osztály javaslatai, utasításai és tanulmányai
III.
A vízrajz, vízrendezés és vízhasználat körében külföldön megjelent egyes közlemények ismertetése.
Mellékletek
1890.
I.
Évi jelentés a Földmivelésügyi M.Kir. Ministerium Vízrajzi osztályának 1890-ik évi működésében
II. A vízrajzi osztály javaslatai ,utasításai és tanulmányai.
1. A csapadék eloszlása Magyarországon 1890-ik évben.
2. A Szeged város melletti Tisza-meder alakulásának nyilvántartása és tanulmányozása.
3. Árvízjelzés
4. Jelentékenyebb folyóink vízjárásának napi átnézete
5. Jelentékenyebb folyóink vízjárása
6. Vízrajzi magasságmérések
A. A nívó műszerek és lécek leírása
B. A Tisza-menti vízrajzi magasságmérésre kiadott utasítások
C. A Tisza-mentén teljesített magasságmérés eredménye
D. A vízrajzi és Vásárhelyi féle magasságmérés közti különbség
E. A fixpontok helye és magassága
III. A vízrajz, vízrendezés és vízhasználat körében külföldön megjelent egyes közlemények ismertetése
1. A bádeni nagyhercegség meteorológiai és vízrajzi központi hivatalának 1890-ik évi jelentése
2. A Szajna-völgyi központi hidrometriai szolgálat jelentése
3. Az európai magasságmérés állása 1889. év végén
4. A Rajna árvizeinek ábrázolása
Mellékletek
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Földművelésügyi Magyar Királyi Minisztérium Vízrajzi osztálya, Péch József miniszteri osztálytanácsos
publisher Földművelésügyi Magyar Királyi Minisztérium Vízrajzi Osztálya
publisher Péch József miniszteri osztálytanácsos, a vízrajzi osztály vezetője
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország vízhálózata és vízvidékei
location of physical object Budapest
created 1891-01-01
temporal reference 1889-1890.
Attributes
medium paper
extent 261 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár
access rights rights reserved - paid access
Source and data identifiers
source Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár