Vízrajzi Évkönyv 1947. LII. kötet

text

Az Évkönyv beosztása és tartalma az előző évihez viszonyítva lényegében változatlan, csupán terjedelme növekedett néhány oldallal. A kötet vízjárási részében az eddiginél eggyel több vízmérce leolvasásait közöljük. Ezen kívül a vízmennyiség-mérések anyagának bővítése érdemel említést. Az előző Évkönyvhöz hasonlóan ismét elmaradt a vízzel borított területek kimutatása, mivel 1947-ben sem belvizek, sem árvizek nem öntöttek el számottevő termőterületeket. A talajviszonyokat tárgyaló fejezetben – amennyiben észlelési adatok rendelkezésünkre állottak – a kutak vízállásainak öt- és tízéves átlagait is közöljük. Az időjárási részben egyrészt az egyes fejezetek sorrendi elrendezésében történt némi változtatás, másrészt az anyag bővült a meteorológiai észlelési hálózat helyreállítása folytán. Ennek köszönhető, hogy ismét közölhetünk térképeket a nevezetesebb heves záporokról, illetve nagykiterjedésű országos esőkről. (forrás: Vízrajzi Évkönyv - Előszó)

Title(s), language
language hungarian
language russian
language french
language german
Subject, content, audience
subject vízállások
subject vízjelzés
subject vízmérce
subject vízmennyiség
subject csapadék
subject párolgás
subject víztan
subject hőmérséklet
Table of contents
I. A Vízrajzi Intézet szervezete és működése az 1947. évben.
I. Szervezet
II. Működés
1. Vízjelzés
2. Medernyilvántartás
3. Vízmérés
4. Víztan
5. Talajvízszint-észlelés
6. Egyéb munkák
II. Észlelési adatok és feldolgozásuk
I. Általános tudnivalók
II. Vízjárási rész
1. Folyók vízjárása az 1947.évben
2. A vízmérce-állomások jegyzéke vízrendszerek szerint
3. 45 fontosabb vízmérce állomás részletesen feldolgozott adatai
4. 68 vízmérce-állomás észlelési adatai és jellemző vízállásai
5. Vízállási görbék
6. A folyók jégviszonyai az 1946/1947-i télen
7. A Duna gázlóadatai
8. Vízmennyiség-mérések az 1947. évben
9. Talajvízszint-észlelési adatok
III. Időjárási rész
1. A csapadék, párolgás és hőmérséklet az 1947.évben
2. a-b. A csapadék megoszlása az 1947. évben.
3. a-d. A csapadék évszakonkénti megoszlása
4. Az öntözési félév csapadéka
5. Napi csapadékmennyiségek 1947-ben
6. 397 csapadékmérő-állomás havi és évi csapadékösszege az 1947.évben
7. Havi csapadékmennyiségek 1947-ben
8. Rövid idő alatt hullott nagy csapadékok
9. Hóvastagságok 1946/47-i.telén
10. A hőmérséklet havi és ötnapos közepei
11. A párolgás havi összegei
- Észlelőállomások betűrendes mutatója
- Észlelőállomások hálózata (térkép)
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Országos Vízgazdálkodási Hivatal Vízrajzi és Tanulmányi Osztálya
Dr. Bogárdi János igazgató, műszaki tanácsos
Janó Albert főmérnök, csoportvezető
Dr. Mosonyi Emil, osztályvezető
Lukács Andor, főmérnök
Marót Gyula, mérnök
publisher Országos Vízgazdálkodási Hivatal Vízrajzi és Tanulmányi Osztálya
publisher Offset-nyomda
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország jelentősebb folyói és mellékfolyói, Balaton-tó és ezek vízvidékei
location of physical object Budapest
created 1950-01-01
temporal reference 1947.
Attributes
medium paper
extent 150 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár
access rights rights reserved - paid access
Source and data identifiers
source Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár