Vízrajzi Évkönyv 1954. LIX. kötet

text

A Vízrajzi Évkönyv jelen kötetének adatanyagát az előző évihez képest bővítettük, de az anyag csoportosításában változás nem történt. Az év hidrológiai jellemzése a folyók vízjárásának, jég- és gázlóviszonyainak, továbbá a talajvízjárásnak általános ismertetésén kívül a rendkívüli évnek megfelelően ismét tartalmazza az árvízi és belvízi adatokat. A felszíni vizek fejezetében az írott vízhozam görbék számát tovább növeltük és ez évben hordalékhozam adatok közlését is megkezdtük. A felszín alatti vizekre vonatkozó anyagot további talajvízszin észlelési és forráshozam adatok közlésével bővítettük. Az időjárási részben az ötnapos és havi középhőmérsékleti adatok grafikus ábrázolását különválasztottuk és így a szélsőséges értékeket is feltüntettük. Újonnan felvett állomások észlelési adataival jelentősen bővült a havi és évi csapadékösszegek anyaga is. (forrás: Vízrajzi Évkönyv - Előszó)

Title(s), language
language hungarian
language russian
language german
language french
Subject, content, audience
subject vízállások
subject vízjelzés
subject medernyilvántartás
subject vízmennyiség
subject vízmérés
subject víztan
subject gázlóadatok
subject vízmérce
subject csapadék
subject párolgás
subject vízjárás
subject vízrendszer
subject hordalék
Table of contents
Előszó
A. A Vízrajzi Szolgálat szervezete és működése
B. Észlelési adatok és feldolgozásuk
I. Általános tudnivalók
II. Az év hidrológiai jellemzése
III. Felszíni vizek
IV. Felszínalatti vizek
V. Időjárás
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetének Vízrajzi Osztálya, Ihrig Dénes főmérnök, igazgató, Weimann Béla főmérnök, osztályvezető, Janó Albert, csoportvezető, főmérnök- szerkesztő
publisher Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetének Vízrajzi Osztálya
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország nagyobb folyói és vízvidékei
location of physical object Budapest
created 1955-01-01
temporal reference 1954.
Attributes
medium paper
extent 269 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár
access rights rights reserved - paid access
Source and data identifiers
source Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár